x close

พักชำระหนี้ กยศ. สอนลงทะเบียน ทุกขั้นตอน ไม่ต้องจ่าย 2 ปี ใครได้สิทธิ์บ้าง เช็กเลย !

        มาตรการพักชำระหนี้ กยศ. สอนวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์พักชำระหนี้นาน 2 ปี ทั้งแบบจ่ายรายปี - รายเดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยใด ๆ ช่วงพักชำระหนี้ ใครได้สิทธิ์บ้าง เช็กเลย !

พักชำระหนี้ กยศ.

         จากกรณี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้กู้ยืมสามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนได้ ซึ่งมีทั้งการ "ลด พัก ผ่อนผัน และชะลอ" ทั้งหมด 8 มาตรการ เพื่อให้ผู้กู้สามารถฝ่าวิกฤตโควิด 19 นี้ไปได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเต็ม ๆ ได้จากกระทู้นี้

อ่านข่าว : กยศ. ออก 8 มาตรการสู้ COVID-19 พักหนี้ - จ่ายเดือน 10 บาท ใครได้สิทธิ์บ้างดูเลย !

         สำหรับผู้ที่ต้องการ พักชำระหนี้ ต้องลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ กยศ. ซึ่งกระปุกดอทคอม จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงเงื่อนไขการพักชำระหนี้ ใครบ้างที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในมาตรการนี้ ตามไปดูกันเลย

พักชำระหนี้ กยศ.
  ภาพจาก กยศ.

ใครมีสิทธิ์ได้รับการ พักชำระหนี้ กยศ. บ้าง ?

         - ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เฉพาะผู้กู้ที่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดี

         - ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่เคยถูกดำเนินคดีแล้ว ไม่สามารถขอพักชำระหนี้ได้ เนื่องจากหากเป็นผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้ว จะต้องทำตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล ซึ่งเป็นการยอมรับเงื่อนไขนั้นแล้ว ทั้ง กยศ. และผู้กู้ยืม มีฐานะเป็นคู่ความที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ระยะเวลาพักชำระหนี้ 2 ปี

         - กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี ไม่ต้องชำระหนี้งวดปี 2563 เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนอนุมัติ โดยผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และงวดที่เหลือในปีถัดไป

         - กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน ไม่ต้องชำระหนี้ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด

เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไร

         ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์ กยศ. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่วนการจัดส่งเอกสารให้ กยศ. ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ดูวันที่บนตราไปรษณียากร) 

วิธีการลงทะเบียน พักชำระหนี้ กยศ.

         1. เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียน คลิกที่นี่

         2. กรอกข้อมูลผู้กู้ยืมลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ได้แก่

         - เลขบัตรประจำตัวประชาชน

         - คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล

         - วัน/เดือน/ปีเกิด โดยให้กรอกเป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด เช่น 20112530

         - อีเมล และยืนยันอีเมลอีกครั้ง

         - เบอร์โทรศัพท์มือถือ

         - เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อสะดวก (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)

พักชำระหนี้ กยศ.
  ภาพจาก กยศ.

         3. กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มสีเขียว "ตรวจสอบ"

พักชำระหนี้ กยศ.
  ภาพจาก กยศ.

         4. เลือกมาตรการที่ต้องการลงทะเบียน คลิกเข้าไปจะมี 2 มาตรการให้เลือก คือ ลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 กรณีปิดบัญชีในคราวเดียว และพักชำระหนี้สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เลือกมาตรการที่ 2

พักชำระหนี้ กยศ.
พักชำระหนี้ กยศ.
  ภาพจาก กยศ.

         5. อัปโหลดรูปสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าระบบ

         6. ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง อันได้แก่

ผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี

         - ผู้กู้ยืมที่มีงวดชำระหนี้เป็นแบบรายปี พักชำระหนี้งวดปี 2563 นับแต่เดือนที่กองทุนอนุมัติ ผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

         - ผู้กู้ยืมที่มีงวดชำระหนี้เป็นแบบรายเดือน พักชำระหนี้ 24 เดือน นับแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ

         7. คลิกบันทึกข้อมูล จากนั้นรอการตรวจสอบจาก กยศ. เพื่ออนุมัติต่อไป

ทำไมพักชำระหนี้ให้เฉพาะผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ?


          เนื่องจาก กยศ. เป็นกองทุนหมุนเวียน ซึ่งนำเงินที่ชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่มาให้ผู้กู้ยืมรุ่นน้อง โดย กยศ. ไม่ได้ของบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2561 หากต้องพักชำระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมทั้งระบบ กยศ. จะไม่มีเงินเพียงพอให้น้อง ๆ รุ่นต่อไปที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยกว่า 8,008 บาทต่อเดือน สามารถขอผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ได้คราวละ 1 ปี ไม่เกิน 2 คราว โดยจะต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระ หรือต้องชำระหนี้ให้เป็นปกติก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ในการผ่อนผัน

พักชำระหนี้ กยศ.

พักชำระหนี้ กยศ.
  ภาพจาก กยศ.
     
>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 <<  ได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ กยศ.
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พักชำระหนี้ กยศ. สอนลงทะเบียน ทุกขั้นตอน ไม่ต้องจ่าย 2 ปี ใครได้สิทธิ์บ้าง เช็กเลย ! อัปเดตล่าสุด 15 เมษายน 2563 เวลา 19:40:47 255,399 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP