x close

มรภ.สวนสุนันทา ชี้แจงสาเหตุ นักศึกษาเสียชีวิต หลังลือสนั่นดับเพราะ COVID-19

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจงสาเหตุ นักศึกษาเสียชีวิต ไม่เกี่ยวกับ COVID-19  แต่เป็นโรคประจำตัว คือภูมิแพ้ ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว

          วันที่ 5 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกหนังสือชี้แจง สืบเนื่องจากที่มีผู้เผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เสียชีวิตจากการติดเชื้อ โคโรนาไวรัส สร้างความวิตกกังวลในสังคม แม้มหาวิทยาลัยจะได้มีมาตรการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเต็มกําลังอยู่แล้ว แต่ก็มีบุคคลภายนอก และผู้ปกครอง ติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเข้ามาอย่างมากมาย

          ในกรณีดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนให้ทราบว่า มิได้นิ่งนอนใจในปัญหาดังกล่าว ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว พบว่านักศึกษาที่เสียชีวิตนั้น มิได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หากแต่เป็นการเสียชีวิตจากโรคประจําตัว คือ โรคภูมิแพ้ และการเสียชีวิตนั้นมีสาเหตุจากภาวะความอ่อนแอของร่างกาย ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
 
          ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่นั้น ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งประสานทางครอบครัวเพื่อขอเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตร และเอกสารใบมรณบัตร เพื่อยืนยันให้มั่นใจว่านักศึกษาผู้เสียชีวิตนั้นไม่ได้ติดเชื้อ COVID-19 แต่เป็นการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคประจําตัว จึงขอรายงานข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

มรภ.สวนสุนันทา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มรภ.สวนสุนันทา ชี้แจงสาเหตุ นักศึกษาเสียชีวิต หลังลือสนั่นดับเพราะ COVID-19 อัปเดตล่าสุด 8 มีนาคม 2563 เวลา 14:40:00 10,851 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP