x close

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ออกประกาศเฝ้าระวัง โควิด-19 แนะ นศ. เลี่ยงชุมนุม

       กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ออกประกาศ 8 มาตรการเฝ้าระวังการระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 เลี่ยงไปประเทศเสี่ยง หากกลับมาให้กักตัว 14 วัน แนะเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุม

ไวรัสโควิด-19

       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 โดยระบุว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาด เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ทางกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอยกระดับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

       1. ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวง อาจารย์และนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศและเขตบริหารพิเศษ ที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

       2. บุคลากรในสังกัดกระทรวง อาจารย์และนักศึกษา ที่เดินทางกลับมายังประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยง หรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อ 1.  ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค และกรณีที่พบว่ามีไข้หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ และให้หยุดงาน/เรียนเป็นเวลา 14 วัน สำหรับผู้ที่ไม่มีไข้ หรือไม่มีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุมและการสัมมนาใด ๆ เป็นเวลา 14 วัน หลังจากกลับถึงประเทศไทย หรือใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน

       3. บุคลากรในสังกัดกระทรวง อาจารย์และนักศึกษาที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ และพบว่ามีความเสี่ยงโดยการใกล้ชิด หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตัวเอง เพื่อป้องกันมิให้แพร่เชื้อได้ต่อไป

       4. ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวง อาจารย์และนักศึกษา ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

       5. เพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และสถาบันอุดมศึกษา อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู/อาคาร จัดให้มีบริการเจลล้างมือโดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์อาหาร เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น

       6. ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง และสถาบันอุดมศึกษา หลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใด ๆ ที่มีการเชิญบุคลากรจากประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าร่วมออกไปก่อน รวมทั้งให้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน

       7. ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษา หรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงเป็นจำนวนมาก

       8. กระทรวงจะติดต่อขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดกรองโรคและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


       ทั้งนี้ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติโดยด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี้ โดยขอให้จัดส่งข้อมูลได้ที่กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ออกประกาศเฝ้าระวัง โควิด-19 แนะ นศ. เลี่ยงชุมนุม อัปเดตล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:21:30 3,227 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP