x close

รวมข้อมูลสอบ ก.พ. 2563 ภาค ก. รับสมัคร 2 แบบ เปิดแล้ว 6-27 กุมภาพันธ์

           สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 2563 วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ นี้ ภาค ก. รับสมัคร 2 แบบ เลือกสมัครสอบได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

สอบ ก.พ. 2563

           วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 เป็นวันแรก โดยในปีนี้ ภาค ก. เปิดรับสมัคร 2 แบบ คือ แบบ E-EXAM (แบบอิเล็กทรอนิกส์) และ แบบ PAPER & PENCIL (แบบกระดาษ) ซึ่งผู้สมัครต้องเลือกสมัครสอบแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยรายละเอียดมี ดังนี้

1. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบ E-EXAM (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

           - มีที่นั่งจำนวน 26,520 ที่นั่ง การสอบแบบนี้จะสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และมีศูนย์สอบจำนวน 9 ศูนย์

           - วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบมี 2 วุฒิ คือ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

           - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

           - แบ่งการสอบเป็น 5 รอบ สอบรอบละ 5,304 ที่นั่ง รวมเป็น 26,520 ทั่นั่ง


สอบ ก.พ. 2563
ภาพจาก เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.


2. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบ PAPER & PENCIL (แบบกระดาษ)  

           - การสอบโดยใช้กระดาษ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563

           - ผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิในการสมัคร 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ ปวช., ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส., ปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท (คลิกอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ)

           - มีศูนย์สอบจำนวน 15 ศูนย์สอบ รับสมัคร 500,000 ที่นั่ง


สอบ ก.พ. 2563
ภาพจาก เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.

            คลิกอ่านเพิ่มเติม : สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แบบ Paper & Pencil 

           โปรดทราบ !

           1. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) ได้

           2. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL) ได้

           3. ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้


สอบ ก.พ. 2563
ภาพจาก เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.


ข้อมูลจาก เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมข้อมูลสอบ ก.พ. 2563 ภาค ก. รับสมัคร 2 แบบ เปิดแล้ว 6-27 กุมภาพันธ์ อัปเดตล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:17:52 10,881 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP