รับสมัคร พยาบาลกองทัพอากาศ54รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2554

         กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครสตรีโสด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2554 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

         - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว 

         - เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี 

         - มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 

         - มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. 

         - มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม 

         - ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น อุปสรรคต่อการเรียน 

         - คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT2 และ O-NET (คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส03) จะต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30)

 กำหนดรับสมัคร 

         ตั้งแต่ 4 ม.ค. -18 มีนาคม 2554 

         สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
         171/2 ม.2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
         โทรศัพท์ 0 2534 8159, 0 2534 2648 
         เว็บไซต์ //www.nc.rtaf.mi.th/ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ


รับสมัคร พยาบาลกองทัพอากาศ54 โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15:02:10 88 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับสมัคร พยาบาลกองทัพอากาศ54 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP