x close

กยศ. เผยยอดชำระหนี้ พุ่ง 2.6 พันล้านบาท - ปี 62 กู้กว่า 5 แสนราย

 
          กยศ. เผยยอดชำระหนี้ปี 63 แตะ 2.6 พันล้านบาท ผลจากมาตรการหักเงินเดือน มั่นใจมีเงินเพียงพอสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกราย ล่าสุดปี 2562 นศ. กู้ยืมแล้ว 5 แสนราย วงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท
          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เดลินิวส์ รายงานว่า นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยความคืบหน้าผลการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 ว่า ขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษา กู้ยืมแล้ว จำนวน 534,904 คน รวมเงินกู้ยืม จำนวน 26,198.50 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 439,827 คน เป็นเงิน 19,412.99 ล้านบาท และเงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศ 95,077 คน เป็นเงิน 6,785.51 ล้านบาท โดยการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 ทางกองทุนมีเงินให้กู้ยืมสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับทุกราย ไม่ได้จำกัดโควตาการกู้ยืม


          นอกจากนี้ ยังได้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่

          - ทุนสำหรับผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนด จะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30

          - ระดับอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนด จะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50

          เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี รวมถึงเป็นการป้อนกำลังคนในสายอาชีวะ / สายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ โดยให้สิทธิกับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562-2566 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อหลักสูตรได้ที่ www.studentloan.or.th

          นอกจากนี้ ในส่วนของการชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน กองทุนได้รับชำระหนี้แล้ว 2,650 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ได้รับชำระหนี้ 2,250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการหักเงินเดือน และจากการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารชำระหนี้และความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม

          โดยกองทุนจะนำเงินที่ได้รับชำระคืนเหล่านี้มาใช้ในการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนกู้ยืม โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กยศ. เผยยอดชำระหนี้ พุ่ง 2.6 พันล้านบาท - ปี 62 กู้กว่า 5 แสนราย อัปเดตล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:30:59 9,397 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP