นายกฯ ปิ๊งไอเดียคัดครูดี ตำบลละหนึ่งคนต้นแบบ

ครู

 


นายกฯปิ๊งไอเดียคัดครูดี ตำบลละหนึ่งคนต้นแบบ (ไทยโพสต์)

          นายกฯ แนะคัดครูต้นแบบจากครูสอนดีตำบลละ 1 คน รวม 7,000 คนก่อน พร้อมหาช่องให้คนจบสาขาขาดแคลนแต่ไม่ได้เรียนครูมาสอนเด็กได้
     
          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ครั้งที่ 1 ปี 2554 ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้ทบทวนเรื่องแนวคิดของ กนป.ที่มีต่อการประชุมทั้ง 7 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา และประเมินผล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เสนอรายงานที่มีการนำผลการวิจัยการศึกษาในระดับนานาชาติมาเทียบเคียงกับประเทศไทย เห็นว่าไปในทิศทางเดียวกันที่ทั่วโลกต้องการมุ่งเน้นให้ผลผลิตที่จบออกไปจากระบบการศึกษาสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
     
          ทั้งนี้นายกฯ ได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาว่าควรจัดทำกรอบพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เห็นภาพรวมในการดำเนินการทั้งหมด เน้นในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ ต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ที่สำคัญคือเน้นเรื่องการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างเวลา 70:30 ซึ่งตนเห็นด้วย และได้รายงานด้วยว่าขณะนี้ ศธ.ประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนทั้ง 6 เรื่อง และกำลังขับเคลื่อนให้เกิดผล ขณะเดียวกันก็ได้ฝากให้ที่ประชุมหาแนวทางสำหรับผู้ที่จบในสาขาอื่นและเก่งในสาขาที่ขาดแคลน อาทิ ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ แต่ไม่ได้เรียนทางวิชาชีพครูโดยเฉพาะ ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถรับบุคคลเหล่านี้มาเป็นครูได้เลย เพื่อจะได้แก้ปัญหาการขาดแคลนครู

          นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบลให้เกิดความชัดเจน โดยให้สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนดีประจำตำบล นำไปสู่เป้าหมายใหญ่ คือ ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ด้อยคุณภาพได้ ซึ่งมีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะสามารถยุบโรงเรียนขนาดเล็กได้ประมาณ 7,000 โรง นอกจากนี้ตามที่ได้มีการกำหนดคัดเลือกครูดีต้นแบบปีแรกจำนวน 60,000 คน โดยมอบให้สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ดำเนินการ

          โดยนายกฯ ได้เสนอแนะว่า สสค.ควรไปตั้งเป้าหมายใหม่โดยเริ่มจากคัดเลือกครูสอนดีตำบลละ 1 คน รวม 7,000 คนก่อน เพื่อเป็นกลุ่มครูต้นแบบที่ดี จากนั้นให้ไปจัดกิจกรรมเร่งรัดในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งหากทำได้ดังนี้จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 เห็นผลชัดเจนเร็วขึ้น ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว

ขอขอบคณข้อมูลจาก


นายกฯ ปิ๊งไอเดียคัดครูดี ตำบลละหนึ่งคนต้นแบบ โพสต์เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09:34:44 52 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: นายกฯ ปิ๊งไอเดียคัดครูดี ตำบลละหนึ่งคนต้นแบบ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP