วช. ขยายเวลาเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น 2554
การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555

           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทย ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ เสริมสมรรถนะของประเทศในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปี 

           สำหรับปี 2555 นี้ วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์จะเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลฯ ประจำปี 2555 จัดทำรายละเอียดตามข้อกำหนดที่แนบท้ายประกาศ ส่งถึงส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 

           ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการ-ผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 0 2579 2288, 0 2561 2445 ต่อ 530, 539, 516 โทรสาร 0 2579 2288, 0 2579 0455 ได้ทุกวันในเวลาราชการ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทย ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ เสริมสมรรถนะของประเทศในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปี                        ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการ-ผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 0 2579 2288, 0 2561 2445 ต่อ 530, 539, 516 โทรสาร 0 2579 2288, 0 2579 0455 ได้ทุกวันในเวลาราชการขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วช. ขยายเวลาเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น 2554 โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16:08:53 89 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP