x close

ฟัน ผอ.โรงเรียนสามเสน รับแป๊ะเจี๊ยะ แลกยัดเด็กเข้าโรงเรียน ประพฤติชั่วร้ายแรง

         ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อดีต ผอ.โรงเรียนสามเสน กับพวก เรียกรับแป๊ะเจี๊ยะจากผู้ปกครองกว่า 1.4 ล้านบาท เบียดบังเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ผิดวินัยและประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง


โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

          วันที่ 18 กันยายน 2562 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 กรณีกล่าวหา นายวิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กับพวก ว่าทุจริตเรียกรับเงินจากผู้ปกครองนักเรียน 2 ราย เพื่อแลกกับการเข้าเรียน โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีมูล จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง

          จากพยานหลักฐานฟังได้ว่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และสามารถรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษได้ ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจึงออกประกาศรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ เช่น เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรปัจจุบันของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและโรงเรียนอนุบาลสามเสน เป็นนักเรียนในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่พัฒนาหรือโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งมีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งยื่นเรื่องเข้ารับการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษดังกล่าว

          ต่อมา นายวิโรฒ สำรวล กับพวก ได้โทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองหลายรายที่ยื่นแสดงความจำนงไว้ เพื่อขอคำยืนยันเรื่องการบริจาคเงินให้โรงเรียน ต่อมามีผู้ปกครองเงื่อนไขพิเศษ 6 ราย นำเงินมาบริจาคให้กับโรงเรียน โดยนายวิโรฒ สำรวล และนายภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกันรับเงินไปทั้งสิ้น 1,440,000 บาท และมีการเบียดบังเงินดังกล่าวนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ภาพจาก Thai PBS

          จากนั้น นายวิโรฒ สำรวล, นายภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ และนายประเจิน โชติพงศ์กุล ครูชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมกันสั่งเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนให้ออกใบเสร็จ ว่าโรงเรียนได้รับเงินบริจาค โดยให้ลงวันที่ย้อนหลัง แต่เจ้าหน้าที่การเงินไม่ยอม ทั้ง 3 คนจึงสั่งให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ 21 มิถุนายน 2560 แล้วนำเงินสดบางส่วนไปฝากธนาคาร เพื่อปกปิดการกระทำความผิดของตนเอง

          คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของนายวิโรฒ สำรวล กับพวก มีมูลความผิด ดังนี้

          นายวิโรฒ และนายภูสิทธิ์ รับเงินบริจาคโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน แล้วเบียดบังเป็นของตนเองโดยทุจริต รวมทั้งข่มขืนใจเจ้าหน้าที่การเงิน ในการออกใบเสร็จรับเงินนั้น มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรา และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 และความผิดทางวินัยร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเอง หรือทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

          ส่วนนายประเจิน ร่วมกันข่มขืนใจเจ้าหน้าที่การเงิน มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญาหมายมาตรา และ พ.ร.ป.ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 และความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ด้วยเช่นกัน

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ภาพจาก Thai PBS

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ภาพจาก สำนักงาน ป.ป.ช.


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฟัน ผอ.โรงเรียนสามเสน รับแป๊ะเจี๊ยะ แลกยัดเด็กเข้าโรงเรียน ประพฤติชั่วร้ายแรง อัปเดตล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:15:07 8,073 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP