x close

สรุปแล้ว ! TCAS 62 เลือกได้ 6 อันดับ สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว แก้ปมกั๊กที่นั่ง

           TCAS 62 เปิดรับสมัคร 5 รอบเหมือนเดิม แต่ย่นเวลาให้กระชับเหลือ 6 เดือนครึ่ง พร้อมปรับหลักเกณฑ์รอบ 3 แก้ปัญหาเด็กคะแนนสูงกั๊กที่นั่ง โดยให้เลือกได้ 6 อันดับ แต่ให้ติดได้แค่อันดับเดียว
TCAS 62

           วันที่ 22 สิงหาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สรุปถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมการศึกษาปี 2562 ในระบบ TCAS 62 ว่า มีการปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกของปีนี้ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุกกลุ่มมีที่เรียนในมหาวิทยาลัย และแก้ปัญหาของระบบ TCAS ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยจะยังเปิดให้มีการคัดเลือก 5 รอบเหมือนเดิม แต่ปรับกรอบเวลาให้สั้นลงเหลือ 6 เดือนครึ่ง จาก 10 เดือน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้    

           - รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 โดยกำหนดจำนวน Portfolio ไม่ให้เกิน 10 หน้า 

           - รอบที่ 2 โควตา เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2562

           - รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน -15 พฤษภาคม 2562 

           โดยเปลี่ยนจากการให้ยื่นคะแนนสามัญ 9 วิชา GAT PAT และ ONET ให้เป็นการดึงคะแนนจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง ซึ่งผู้สมัครสามารถเรียงลำดับ คณะ สถาบัน ที่ต้องการเพิ่มเป็น 6 อันดับ จากเดิม 4 อันดับ และ ทปอ. จะประกาศผลคัดเลือกเพียง 1 อันดับเท่านั้น 

           พร้อมทั้งได้ลดค่าสมัครลงเหลือวิชาละ 100 บาท จากเดิม 200 บาท และลดค่าบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลางเหลือ 50 บาท จาก 100 บาท ทำให้ผู้สมัครที่เลือกทั้ง 6 อันดับ จะมีค่าใช้จ่ายรวมเพียง 650 บาทเท่านั้น


           - รอบที่ 4 แอดมิชชั่น (Admission) เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

           - รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2562 

TCAS 62
TCAS 62

TCAS 62
ภาพจาก @cupthailand

           สำหรับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในรอบที่ 1,2,4 และ 5 นั้น จะยังคงไว้ตามเดิมเหมือนปีก่อน มีเพียงรอบ 3 เท่านั้น ที่ปรับเปลี่ยนจากเดิม เพื่อช่วยลดความตึงเครียด จากอัตราการแข่งขันของผู้สมัครที่กระจุกอยู่เพียงบางคณะ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้สมัครสามารถสละสิทธิ์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีคะแนนสูงกันที่เรียนคนอื่น ๆ 

           ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปฏิทินกำหนดการต่าง ๆ คาดว่าจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการได้ในเดือนกันยายน นี้ และยืนยันว่านักเรียนทุกคนจะมีที่เรียน เพราะจำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีมากถึง 6-8 แสนที่นั่ง แต่มีจำนวนนักเรียนที่เข้าระบบราว 3 แสนคนเท่านั้น
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุปแล้ว ! TCAS 62 เลือกได้ 6 อันดับ สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว แก้ปมกั๊กที่นั่ง อัปเดตล่าสุด 22 สิงหาคม 2561 เวลา 17:39:35 48,571 อ่าน
TOP