ผอ.บดินทรเดชาฯ แจงกติกาผี เรียนใกล้ก็ได้สิทธิ์เท่าเด็กพื้นที่ ชี้เป็นการเพิ่มโอกาส


         ผอ.บดินทรเดชาฯ แจงกติกาผี ชี้เป็นการให้โอกาสเด็กในพื้นที่ที่สิทธิไม่สมบูรณ์ได้สอบ เพราะไม่ใช่ความบกพร่อง และไม่ทำให้เกิดความแตกต่าง เรื่องคนมองเป็นช่องโหว่ ต้องแล้วแต่มุมมอง
ผอ.บดินทรเดชาฯ

         วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เพจอีจัน รายงานว่า ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ชี้แจงถึงประเด็นการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้ปกครองได้ร้องเรียนว่ากฎระเบียบโรงเรียนบางข้อระบุคุณสมบัติที่ไม่เป็นธรรม กฎข้อนี้คือสิทธินักเรียนในพื้นที่ โดยถ้าเด็กคนใดไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ (ไม่ได้มีบ้านอยู่ในพื้นที่บริการ) แต่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ามีถิ่นฐานอยู่ในเขตให้บริการจริง ก็ให้สิทธิเทียบเท่าเด็กที่มีคุณสมบัติครบได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการโรงเรียน และจุุดนี้ทำให้ผู้ปกครองมองว่าเป็นช่องโหว่ และเป็น "กติกาผี"

         สำหรับประเด็นนี้ ดร.กล้าศักดิ์ ได้ยกตัวอย่างสมมติว่า ถ้ามีเด็กคนหนึ่งสมัครเข้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แล้วที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน บ้านพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ แต่จบการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง ในเขตพื้นที่เดียวกัน และผู้นำชุมชน รวมทั้งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. สามารถยืนยันได้ว่าจบจากที่นี่จริง และอาศัยอยู่กับญาติในแถว ๆ นี้ ทางโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก็สามารถให้สิทธิเข้าสอบประเภทเด็กในเขตพื้นที่ได้ ซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
         
         แนวปฏิบัติดังกล่าวก็ใช้อยู่ทั้งใน สพฐ. และเขตพื้นที่ ซึ่งทุกโรงเรียนก็ใช้แบบนี้เหมือนกันหมด ทุกโรงเรียนทำตามแนวทางนี้อยู่แล้ว ไม่สามารถทำนอกเหนือจากแนวปฏิบัติได้ เรื่องการใช้ดุลยพินิจ ตนมองว่าเป็นการให้โอกาสเด็ก กรรมการสามารถพิจารณาในเชิงมนุษยธรรม เพราะถ้าเด็กอยู่แถวนี้ แต่ไม่ได้เข้า ม.1 แค่เพราะทะเบียนบ้านไม่ผ่าน การที่เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย มันไม่ใช่ความบกพร่องของเด็ก

ผอ.บดินทรเดชาฯ

         ด้วยความที่เด็กที่มีคุณสมบัติตามนี้ได้สิทธิเทียบเท่ากับเด็กในพื้นที่ ทำให้ผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านไม่พอใจ และได้ไปร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรม เป็นกติกาผี และเบียดเบียนสิทธิของเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในส่วนนี้ ดร.กล้าศักดิ์ กล่าวว่า กรณีนี้ไม่รู้ว่าเป็นกติกาผีหรือไม่ แต่สิทธิที่สมบูรณ์ตามนิยามของ สพฐ. คือ กลุ่มเอ เด็กที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเจ้าบ้านในพื้นที่ ในขณะที่ กลุ่มบี พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเจ้าบ้านจริง แต่อาจจะไม่ถึง 2 ปี สิทธิตามเขตพื้นที่จึงไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าพิจารณาแล้วว่าผ่าน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จะให้เด็กทั้ง 2 กลุ่มนี้ สอบพร้อมกันในประเภทเด็กในเขตพื้นที่บริการ

         การสอบจะเรียงลำดับคะแนนตามจำนวนที่เรารับในประกาศตามแผนรับนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว ส่วนเด็กกลุ่มอื่น กลุ่มทั่วไป ก็สอบแยกไปตามปกติ สาเหตุที่ต้องให้สอบพร้อมกัน เพราะเมื่อผลสอบออกมา แล้วมีเด็กที่สอบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเอหรือบี แนวทางของ สพฐ. คือ ให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดสรรที่เรียนให้เด็กทั้งสองกลุ่ม ดังนั้นจึงดูแลเฉพาะกลุ่มเอไม่ได้ เพราะเด็กกลุ่มบีก็นับว่าเป็นเด็กในพื้นที่ด้วย

ผอ.บดินทรเดชาฯ

         ดร.กล้าศักดิ์ กล่าวต่อว่า สาเหตุที่มีการแบ่งสิทธิเด็กในพื้นที่ เพราะมีนโยบายให้เด็กเข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก การแบ่งแยกสิทธิสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ของเด็กในพื้นที่ มันจะมีผลแตกต่างกันต่อเมื่อโรงเรียนนั้น ๆ ยังใช้การจับฉลาก โดยเด็กที่มีสิทธิสมบูรณ์ในเขตพื้นที่ เมื่อสอบไม่ผ่าน ในวันต่อไปสามารถลงชื่อขอจับฉลากได้ จุดนี้ก่อให้เกิดการพยายามโอนทะเบียนบ้านเข้ามาภายใน 2 ปี เพื่อใช้สิทธินี้ให้ได้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน ทาง สพฐ. ไม่สามารถยกเลิกกฎนี้ได้ เพราะหลายโรงเรียนที่แข่งขันสูง ยังใช้ระบบจับฉลากอยู่ แต่ปัจจุบัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ยกเลิกระบบการจับฉลากไปนานแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามการสอบอย่างเดียว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผอ.บดินทรเดชาฯ

ขอบคุณที่มาจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผอ.บดินทรเดชาฯ แจงกติกาผี เรียนใกล้ก็ได้สิทธิ์เท่าเด็กพื้นที่ ชี้เป็นการเพิ่มโอกาส โพสต์เมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:27:08 16,296 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP