รัฐศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับเรียนต่อ ปี 54
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป (4ปี) หน่วยสอนโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 รับสมัคร

          ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 - 31 มกราคม 2554

 ค่าธรรมเนียม

          จำนวน เงิน 500 บาท

 หลักฐานประกอบการสมัครสอบ

          1. ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
          2. ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
          4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้วจำนวน 4 รูป
          5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)

 หมายเหตุ 

          - เงินค่าสมัครและหลักฐานต่างๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
          - หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณารับสมัคร

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

          - รายละเอียด
          - ใบสมัคร 

          สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 038-102369 ต่อ 104 อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์ โทร 087-9372522 หรือ อาจารย์อนุรัตน์ อนันทนาธรโทร 087-1460004


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


รัฐศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับเรียนต่อ ปี 54 โพสต์เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16:59:48 144 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รัฐศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับเรียนต่อ ปี 54 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP