จุฬาฯ เปิดรับตรงรอบใหญ่ 15 คณะ กว่า 3 พันที่นั่ง วิศวะรับเยอะสุด 850 ที่นั่ง

จุฬาฯ รับตรง 2561

           จุฬาฯ ประกาศรับตรงเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับ 15 คณะ รวม 3,154 ที่นั่ง พร้อมเปิดรับสมัคร 9-13 พฤษภาคม ก่อนประกาศผลสอบ 8 มิถุนายน นี้

           วันที่ 26 มีนาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) โดยมีทั้งหมด 15 คณะ จำนวน 3,154 ที่นั่ง ซึ่งพบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครจำนวนที่นั่งเยอะที่สุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะที่เปิดรับ และจำนวนรับ

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร 7 สาขาวิชา 850 ที่นั่ง GPAX 2.50
           - คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร 3 สาขาวิชา 255 ที่นั่ง GPAX 2.75
           - คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร 17 สาขาวิชา 298 ที่นั่ง  GPAX 3.00
           - คณะรัฐศาสตร์ รับสมัคร 4 สาขาวิชา 100 ที่นั่ง GPAX 2.50
           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัคร 5 สาขาวิชา 130 ที่นั่ง GPAX 3.00
           - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัคร 7 สาขาวิชา 550 ที่นั่ง GPAX 3.00
           - คณะครุศาสตร์ รับสมัคร 9 สาขาวิชา 223 ที่นั่ง GPAX 2.00
           - คณะนิเทศศาสตร์ รับสมัคร 90 ที่นั่ง GPA 2.75
           - คณะนิติศาสตร์ รับสมัคร 200 ที่นั่ง GPAX 2.75
           - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัคร 4 สาขาวิชา 165 ที่นั่ง GPAX 2.00
           - คณะสหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค รับสมัคร 10 ที่นั่ง GPAX 2.75
           - คณะจิตวิทยา รับสมัคร 48 ที่นั่ง GPAX 3.00
           - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัคร 55 ที่นั่ง GPAX 2.50
           - สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 70 ที่นั่ง GPAX 2.50
           - คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัคร 110 ที่นั่ง GPAX 2.75


ปฏิทินโครงการ

           - วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561
           รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ tcas.cup.net (ทอป. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชาแบบไม่เรียงลำดับ)

           - วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561
           ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ที่เว็บไซต์ tcas.cup.net

           - วันที่ 4 มิถุนายน 2561
           การสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

           - วันที่ 8 มิถุนายน 2561
           การประกาศสอบผลการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ tcas.cup.net

จุฬาฯ รับตรง 2561


           ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิก

           รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะฯ คลิก

           องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คลิก


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก admissions.chula.ac.th


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จุฬาฯ เปิดรับตรงรอบใหญ่ 15 คณะ กว่า 3 พันที่นั่ง วิศวะรับเยอะสุด 850 ที่นั่ง โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา 18:12:19 22,718 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP