จุฬาฯ จัดค่าย อยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 7


ค่ายอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 7

       สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการค่ายอยากเป็นเภสัชกร (Pharma Camp) ครั้งที่ 7 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 และอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 (ไม่ค้างคืน) ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

       เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม

 วิธีการสมัคร

       1. วิธีสมัครทางไปรษณีย์ 

       ผู้สมัครต้องเขียนใบสมัคร และเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งส่งเงินค่าสมัครคนละ 20 บาท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และวงเล็บที่มุมซองว่า "โครงการค่ายอยากเป็นเภสัชกร" 

       สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นอย่างช้า หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร 

       2. วิธีสมัครด้วยตัวเอง 

       สมัครได้ที่ สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00-18.00 น.

 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 

       สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจาก สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.pharmacamp.tk/ หรือ www.pharm.chula.ac.th/psucu/pharmacamp 

       ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 250 บาท ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 (โต๊ะลงทะเบียน) 

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

       พี่ตาล 08-3715-1112 
       พี่ปูณ 08-9409-1554 
       พี่ตังเม 08-1804-0840 
       พี่บุ๋มบิ๋ม 08-5397-5218
 ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ค่ายอยากเป็นเภสัชกร สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จุฬาฯ จัดค่าย อยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 7 โพสต์เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17:26:55 126 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP