ศธ. สั่งครูทั่วประเทศ ลดการบ้านนักเรียน ชั้น ป.1-3 วันละ 30 นาที

ศธ. สั่งครูทั่วประเทศ ลดการบ้านนักเรียน ชั้น ป.1-3 วันละ 30 นาที

           ศธ. ออกแนวปฏิบัติลดการบ้านนักเรียน พร้อมกำหนดเวลาที่ใช้ทำการบ้านในแต่ละวัน ชั้น ป.1-ป.3 วันละ 30 นาที ส่วนมัธยมไม่เกิน 2 ชม. สั่งโรงเรียนทุกแห่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

           วันที่ 27 ธันวาคม 2560 มีรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกคำสั่ง เรื่อง แนวปฏิบัติการลดการบ้านของนักเรียน ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทุกเขต ตามความห่วงใยของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ ศธ. หาแนวทางลดการบ้าน และตั้งเป้าหมายให้ลดการบ้านลงให้ได้ทันที

           ดังนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการลดการบ้านของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาให้ดำเนินการดังนี้
           1. ให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงการมอบการบ้านให้นักเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนระดับเดียวกันต้องมีการวางแผนร่วมกัน

           2. ครูแต่ละกลุ่มสาระเรียนการเรียนรู้ ต้องมีการวางแผนการให้การบ้านแบบบูรณาการร่วมกัน การบ้าน 1 ชิ้น สามารถเป็นกิจกรรม เครื่องมือในการวัดและประเมินผลร่วมกันของหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้

           3. คำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทั้งจำนวนสาระการเรียนรู้ ปริมาณของการบ้าน ระยะเวลาการส่งการบ้าน ความประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำการบ้าน
           4. เวลาที่ใช้ทำการบ้านในแต่ละวัน

           - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ทำการบ้านประมาณ 30 นาที ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
           - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้ทำการบ้านประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที
           - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ทำการบ้านไม่เกิน 2 ชั่วโมง

           5. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้กำกับติดตามการให้การบ้านของครู เป็นระยะตามความเหมาะสมด้วย ถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ศธ. สั่งครูทั่วประเทศ ลดการบ้านนักเรียน ชั้น ป.1-3 วันละ 30 นาที

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิชาการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศธ. สั่งครูทั่วประเทศ ลดการบ้านนักเรียน ชั้น ป.1-3 วันละ 30 นาที โพสต์เมื่อ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10:47:41 3,912 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP