ดีเดย์ ปี 61 เตรียมยกระดับสอบครูผู้ช่วยใหม่ ยึดเกณฑ์สอบแบบ ก.พ.


หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยใหม่

          คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เตรียมประกาศใช้หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยใหม่ ให้ยึดแบบการสอบ ก.พ. คาดเริ่มใช้ต้นปีหน้า มกราคม 2561
 
          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานว่า นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 8 ที่กำหนดให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ
          โดยหลักการการจัดสอบ จะมี 3 ภาค ตามเดิม ได้แก่ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ ซึ่งที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. กลับไปศึกษารายละเอียดแนวทางวิธีการจัดสอบ หน่วยงานจัดสอบ และนำกลับมาเสนอให้คณะกรรมการ ก.ค.ศ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม ก่อนจะเริ่มประกาศใช้ในเดือนมกราคม 2561 เพื่อที่จะให้ทันในการจัดสอบครูผู้ช่วยในช่วงเดือนเมษายน 2561

          นายพินิจศักดิ์ กล่าวอีกว่า การจัดสอบภาค ก ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกต และที่ประชุมเห็นด้วยให้ดำเนินการสอบในลักษณะเดียวกับการสอบข้าราชการพลเรือนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะมีเกณฑ์ผ่าน ไม่ผ่าน โดยไม่นำคะแนนมารวมกับการคัดเลือก เมื่อสอบผ่านก็จะได้ใบรับรอง นำไปยื่นต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการสอบภาค ข และ ค ต่อไป สำหรับหน่วยงานที่จะจัดสอบนั้น ที่ประชุมมีข้อเสนอหลากหลาย เช่น ให้ใช้ผลสอบของสำนักงาน ก.พ. เลย หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่ได้มาตรฐานจัดสอบ ซึ่งก็ต้องมีการหารือในรายละเอียดตรงนี้อีกครั้ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดีเดย์ ปี 61 เตรียมยกระดับสอบครูผู้ช่วยใหม่ ยึดเกณฑ์สอบแบบ ก.พ. โพสต์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:37:11 3,522 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP