นิด้า จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร


 

      
            สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนรุ่นละ 30-35 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้

            1. หลักสูตร "การพัฒนากรณีศึกษา" (Case Development) รุ่นที่ 3 

            รุ่นที่ 3   ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2553 ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท

            2. หลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่" ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท

            รุ่นที่ 7   ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2553
            รุ่นที่ 8   ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2554

            3. หลักสูตร "การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21" ค่าธรรมเนียม 7,600 บาท

            รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2553
            รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 14 - 17 มกราคม 2554

            4. หลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารจัดการการประชุม" ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท

            รุ่นที่ 7   ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2553
            รุ่นที่ 8   ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

            5. หลักสูตร "การพัฒนาขีดความสามารถในการนำเสนอด้วยวาจาอย่างมืออาชีพ" 

           
รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2554 ค่าธรรมเนียม 6,400 บาท

            6. หลักสูตร "เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์แบบ 360 องศาในที่ทำงาน" 

            รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2554 ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กระทรวงศึกษาธิการ
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นิด้า จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร โพสต์เมื่อ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 16:10:23 470 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP