พระจอมเกล้าธนบุรี เปิด รับตรง54 รอบที่ 2
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการรับนักศึกษาคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2554พิจารณาใบสมัครคัดเลือกตรงรอบที่ 2

การดำเนินการ

     - พุธที่ 1 กันยายน – อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
     - จันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 พิจารณาใบสมัครรอบที่ 2 (เฉพาะผู้ที่สมัครภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553)
     - พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     - พฤหัสบดีที่ 18 – อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ดำเนินการจ่ายค่าสมัคร
     - จันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่ชำระเงินค่าสมัคร และประกาศสถานที่สอบ
     - พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 คณะสอบข้อเขียน
     - จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     - พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 คณะสอบสัมภาษณ์
     - พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     - พฤหัสบดีที่ 9 – ศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 รายงานตัวเข้าศึกษา/ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
      - พฤษภาคม 2554 มอบตัวนักศึกษาใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
     - ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2554
     - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
     - มีคะแนนGAT(ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
     - มีคะแนนPAT1 (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
     - มีคะแนนPAT2 (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
     - ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
     - ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกายและต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์

     มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับคะแนนเพื่อเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดค่าน้ำหนัก ดังนี้
     - คะแนนเฉลี่สะสม(GPAX)      คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ50
     - คะแนนGAT   คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ20
     - คะแนนPAT1   คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ15
     - คะแนนPAT2   คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ15
     - มหาวิทยาลัยจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่ภาควิชากำหนด

การรับสมัคร

          โปรดเข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านเวบใหม่ โดยใช้ Internet Explorer  ที่  http://www.kmutt.ac.th/admission/Admission54/Direct1/Direct2.html

          ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย ที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาขาวิชา วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-16.00 น. โทรศัพท์ 02-470-7600, 02-470-7603ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พระจอมเกล้าธนบุรี เปิด รับตรง54 รอบที่ 2 โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 16:44:53 125 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP