x close

สพฐ. วางแผนสอบพิซาถึงปี 2564 เน้นครูปรับวิถีการสอนแบบเข้ม

สอบพิซา

          สพฐ. เตรียมวางแผนสอบพิซาถึงปี 2564 แจงครูต้องปรับการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเข้มข้น เน้นสมรรถนะการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทดสอบเด็กวันต่อวัน

          วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้กล่าวถึงการวางแผนโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ในปี 2561 โดยขณะนี้ สพฐ. ได้นำข้อสั่งการมามอบเป็นนโยบายไปแล้วว่า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญ เพราะการสอบขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี เป็นการสุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ 15 ปี หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จาก 65 ประเทศ โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน
          โดยการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้จะเน้นปรับการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งนอกจากครูจะเน้นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักแล้ว จะต้องเน้นสมรรถนะที่เป็นสากลด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ ไอซีที รวมถึงข้อสอบที่เป็นอัตนัย ซึ่งก็ไม่ได้ต้องการให้ครูเน้นปรับการสอนในห้องเรียน เพื่อตอบโจทย์การสอบระดับนานาชาติหรือการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่อยากให้เป็นวิถีการสอนที่เข้มข้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการทดสอบนักเรียนวันต่อวันว่า นักเรียนเข้าใจในบทเรียนที่ครูสอนไปหรือไม่
          
          อย่างไรก็ดี สพฐ. ไม่เพียงวางแผนรับมือการสอบพิซาในปี 2561 เท่านั้น แต่ยังเตรียมวางแผนไปถึงการสอบพิซาในปี 2564 ด้วย เนื่องจากในปีดังกล่าวจะมีการประเมินด้านความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น ดังนั้นถือเป็นโจทย์ยากและท้าทาย อีกทั้งยังเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สพฐ. วางแผนสอบพิซาถึงปี 2564 เน้นครูปรับวิถีการสอนแบบเข้ม อัปเดตล่าสุด 25 ตุลาคม 2560 เวลา 16:38:07 3,499 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP