ม.ศิลปากร รับสมัคร เรียนต่อ ป.โท-เอก ปี 2554
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการสึกษาต้น มหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา 2554


 

กำหนดการ     
 

 

รอบที่ 1

 

รอบที่ 2

 1. การซื้อใบสมัคร   
   
 1.1 สั่งซื้อทางไปรษณีย์
 15 พ.ย. - 27 ธ.ค.53
 5 พ.ย.53 - 17 มี.ค.54 
 1.2 ซื้อด้วยตนเอง
 - มศก. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 - มศก. พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 - ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 (สยามสแควร์, ศาลาพระเกี้ยว, จัตุรัสจามจุรี)
 - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 (ท่าพระจันทร์)
 - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร
 (พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม)
 15 พ.ย.53 -14 ม.ค.54  15 พ.ย.53-5 เม.ย.54 
 2. การสมัคร 
   
 2.1 สมัครทางไปรษณีย์
 15 พ.ย.53-5 ม.ค.54
 15 พ.ย.53-25 มี.ค.54 
 2.2 สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 15 พ.ย.53-5 ม.ค.54
 15 พ.ย.53-25 มี.ค.54
 
 2.3 สมัครด้วยตนเอง
 - มศก. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 - มศก. พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 15 พ.ย.53-14 ม.ค.54  15 พ.ย.53-5 เม.ย.54 
 3. ประกาศผังที่นั่งสอบ
 21 ม.ค. 54
 18 เม.ย. 54 
 4. สอบข้อเขียน
 29-30 ม.ค.54
 23-24 เม.ย.54 
 5. ประกาศผลการสอบข้อเขียน
 (เฉพาะสาขาวิชาที่สัมภาษณ์
 ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน) 
 16 ก.พ. 54  3 พ.ค. 54 
 6. สอบสัมภาษณ์
 (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการประกาศ
 ผลสอบข้อเขียนก่อน)
 19 - 21 ก.พ. 54  6 - 8 พ.ค. 54 
 7. ประกาศผลการสอบทุกสาขาวิชา
 10 มี.ค. 54
 12 พ.ค. 54 
 8. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 24 มี.ค. 54
 19 พ.ค. 54 
 9. ปฐมนิเทศพร้อมทั้งแจกเอกสารต่างๆ
 

 

 26 พ.ค. 54

 26 พ.ค. 54 
 10. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนรายวิชา
 26 - 31 พ.ค. 54
 26 - 31 พ.ค. 54 
 11. เปิดภาคการศึกษา 
 มิ.ย. 54

 

 มิ.ย. 54

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.ศิลปากร รับสมัคร เรียนต่อ ป.โท-เอก ปี 2554 โพสต์เมื่อ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 15:56:59 173 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP