x close

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ป.1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561            ประกาศปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัด สพฐ. ชั้น ม.1 ทุกโรงเรียนสมัครพร้อมกัน 25-28 มีนาคม 2561 สอบคัดเลือกและโอเน็ต เงื่อนไขพิเศษประกาศผล-รายงานตัว 4 เมษายน 2561

            วันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีรายงานว่า ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 โดยแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) แล้ว โดยปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เป็นดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา

            - รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2561
            - จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว 10 มีนาคม 2561
            - มอบตัว 17 มีนาคม 2561
            - กรณีเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผล และรายงานตัว 10 มีนาคม 2561 และมอบตัว 17 มีนาคม 2561

ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1

            - รับสมัคร 7-11 มีนาคม 2561
            - จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว 18 มีนาคม 2561
            - มอบตัว 24 มีนาคม 2561
            - กรณีเงื่อนไขพิเศษประกาศผล และรายงานตัว 18 มีนาคม 2561 และมอบตัว 24 มีนาคม 2561
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงและโรงเรียนทั่วไป

            - รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 25-28 มีนาคม 2561
            - สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561
            - กรณีความสามารถพิเศษ สอบ 27 มีนาคม 2561 ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2561
            - ชั้น ม.1 มอบตัวพร้อมกัน 7 เมษายน 2561

            *** สำหรับเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผลและรายงานตัว 4 เมษายน 2561 จับฉลากประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561 หากนักเรียนยังไม่มีที่เรียนสามารถยื่นความจำนงให้ สพท. จัดหาที่เรียน 9-11 เมษายน 2561 ประกาศผลและรายงานตัว 18 เมษายน 2561


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


            - รับสมัคร 25-28 มีนาคม 2561
            - สอบความสามารถพิเศษ 27 มีนาคม 2561
            - ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2561
            - มอบตัวพร้อมกัน 8 เมษายน 2561

การสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต

            - รับสมัคร 1 เมษายน 2561
            - ประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561
            - กรณีเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561

โรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

            - รับสมัคร 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2561
            - ประกาศผล 1 พฤษภาคม 2561
            - รายงานตัวภายใน 5 พฤษภาคม 2561
            - มอบตัวภายใน 12 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

            - รับสมัคร 21-25 กุมภาพันธ์ 2561
            - สอบคัดเลือก 2-6 มีนาคม 2561
            - ประกาศผล 10 มีนาคม 2561
            - รายงานตัวภายใน 17 มีนาคม 2561
            - มอบตัวภายใน 24 มีนาคม 2561


โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

            - สอบวันที่ 10 มีนาคม 2561
            - ประกาศผลวันที่ 15 มีนาคม 2561
            - รายงานตัวภายใน 18 มีนาคม 2561
            - มอบตัวภายใน 6 เมษายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

            - สอบวันที่ 11 มีนาคม 2561
            - ประกาศผลวันที่ 16 มีนาคม 2561
            - รายงานตัวภายใน 18 มีนาคม 2561
            - มอบตัวภายใน 6 เมษายน 2561

โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาปีที่ 1

            - รับสมัครวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561
            - สอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
            - ประกาศผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
            - รายงานตัวภายใน 10 มีนาคม 2561
            - มอบตัวภายใน 17 มีนาคม 2561


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

            - รับสมัครวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
            - สอบวันที่ 10 มีนาคม 2561
            - ประกาศผล 15 มีนาคม 2561
            - รายงานตัวภายใน 18 มีนาคม 2561
            - มอบตัวภายใน 6 เมษายน 2561


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

            - รับสมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
            - สอบวันที่ 11 มีนาคม 2561
            - ประกาศผล 16 มีนาคม 2561
            - รายงานตัวภายใน 18 มีนาคม 2561
            - มอบตัวภายใน 6 เมษายน 2561


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ป.1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 อัปเดตล่าสุด 17 ตุลาคม 2560 เวลา 12:25:04 114,900 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP