มข. คณะสถาปัตย์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ (โครงการช้างเผือก)


สถาปัตย์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ (โครงการช้างเผือก) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554 โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
 
          ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554 โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ผู้สนใจจะต้องคุณสมบัติในเบื้องต้น โดยเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับจำนวน 15 คน และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม รับจำนวน 10 คน
       
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากโรงเรียนที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-362046 , 081-5745933 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.) ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

           ดาวน์โหลด

          1. ใบสมัคร chang 1-54.doc
          2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฯ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) chang 3-54.pdf
          3. รายละเอียด chang3-54.docขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มข. คณะสถาปัตย์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ (โครงการช้างเผือก) โพสต์เมื่อ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 13:34:54 104 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP