ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน (ไทยโพสต์)

          ศธ.ทุ่ม 1,000 ล้าน ส่งเสริมการอ่านในช่วง 2 ปี (53-54) วางเป้าคนวัยแรงงานรู้หนังสือเพิ่มขึ้น 99% เด็กอายุ 15 ปีอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 95% และคนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 10 เล่มต่อปี

           นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ว่า ที่ประชุมได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคหรือซื้อหนังสือให้แก่สถานศึกษาหรือห้องสมุด โดยจะลดหย่อนภาษี 100% ให้แก่ผู้ซื้อหนังสือและผู้บริจาคหนังสือตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสมุด และได้มอบหมายให้ ก.คลังไปกำหนดมาตรการการลดหย่อนภาษีด้านกระดาษและปรับเปลี่ยนฐานภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ผลิตหนังสือและโรงพิมพ์ต่างๆ ให้เข้าสู่การพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคิดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 จะมีผลโดยตรงที่จะทำให้ราคาหนังสือลดลงได้ ซึ่งจะจูงใจให้ประชาชนอ่านหนังสือมากขึ้นเพราะสามารถซื้อหนังสือราคาถูก ตลอดจนยังทำให้มีการซื้อและบริจาคหนังสือมากขึ้นด้วย และให้นำกลับเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.อีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์

           นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการอ่าน 2.การพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน และ 3.การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่านให้ยั่งยืน ซึ่งแบ่งออกเป็นมาตรการส่งเสริมการอ่าน 6 มาตรการ คือ มาตรการด้านการสร้างนโยบายและการมีส่วนร่วม มาตรการในการสร้างความตระหนักรู้การอ่าน มาตรการในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการอ่าน มาตรการในการสร้างบุคลากรเพื่อส่งเสริมการอ่าน มาตรการด้านบริหารจัดการทรัพยากรการอ่าน และมาตรการด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายคือให้ประชากรวัยแรงงานรู้หนังสือและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.21 เป็นร้อยละ 99 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 92.64 เป็นร้อยละ 95 ค่าเฉลี่ยในการอ่านหนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปีละ 5 เล่มเป็นปีละ 10 เล่มต่อคน จำนวนแหล่งการอ่านได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 1 ต่อปีจำนวนภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี

           นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบแผนงานส่งเสริมการอ่าน 5 แผนงานในปี 2553-2554 คือ

          1.รณรงค์สร้างนิสัยรักการอ่าน ใช้งบประมาณจำนวน 257.2 ล้านบาท 

          2.เพิ่มสมรรถภาพการอ่าน ใช้งบประมาณ 620.298 ล้านบาท 

          3.สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่าน ใช้งบประมาณจำนวน 55.9 ล้านบาท 

          4.เครือข่ายความร่วมมือการอ่าน ใช้งบประมาณจำนวน 76 ล้านบาท 

          5.วิจัยและพัฒนาเพื่อการอ่านจำนวน 44 ล้านบาท

           รวมงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานส่งเสริมการอ่านทั้ง 5 งาน จำนวน 1,053.398 ล้านบาท ซึ่งจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านก็จะต้องไปกำหนดแผนการรณรงค์ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก

ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2553 เวลา 09:06:39 18 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ศธ.ทุ่ม1 พันล้าน ผลักดัน คนไทยรักการอ่าน ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP