อุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ เปิดรับสมัคร โควต้า ปี 54          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554  โควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ สำหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วไป 

โควตาเรียนดี

           ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2553  ไม่ตำกว่า 3.00 

โควตาพื้นที่

           ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงการศึกษาที่ 1/2553 ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยผู้สมัครโควตาพื้นที่ต้องอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี  ระยอง ตราด และจันทบุรี  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 2 สาขาวิชา 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM) 

          - สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (APD) 

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2553  ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก http://www.agro.kmutnb.ac.th/  (การรับสมัครนักศึกษาใหม่) หรือขอซื้อใบสมัครได้ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ราคาชุดละ 200 บาท 

          ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัคร หลักฐานการศึกษาและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร  การชำระเงินค่าสมัครสำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ธนาณัติ โดยสั่งจ่ายปลายทาง ปณ. บ้านพระ ในนาม 

          รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะอุตสาหกรรม
          ฝ่ายวิชาการคณะอุตสาหกรรม 
          129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหมอ 
          อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
          25230  

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์) 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี  จันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-16.00 น.  โทรศัพท์  037-217300 ต่อ 7900, 7908


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ เปิดรับสมัคร โควต้า ปี 54 โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 15:40:47 130 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP