สพฐ. เน้นเด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทันปี 54เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมกร้อมจัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของงบประมาณปี 2554 ไว้ดังนี้

          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอจะต้องสูงขึ้นทั้งกลุ่มสาระวิชาหลัก 
          2. เด็กช่วงชั้นที่ 1-3 จะต้องอ่าน ออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
          3. คุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึกของการรักชาติ 
          4. มุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศ 
          5. การศึกษาทางเลือก เพื่อผู้เรียนที่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กชายขอบ จะต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
          6. การวางรากฐานให้กับผู้เรียน เน้นการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          7. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          8. การบริหารจัดการด้านการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 
          9. บริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
          10. การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยต้องจัดทำตัวชี้วัดด้านต่างๆ เพื่อดูประสิทธิภาพของการบริหารงานในเขตพื้นที่และการกำกับดูแลโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

          โดยทั้งนี้ การจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2554 ทั้ง 10 เรื่อง จะมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อชี้วัดผลการดำเนินได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


สพฐ. เน้นเด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทันปี 54 โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 11:34:08 28 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สพฐ. เน้นเด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทันปี 54 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP