มข. เปิดหลักสูตรสูตรบริหารสถาบันอุดมศึกษา รุ่น 2
          เปิดรับสมัครแล้ว !! "หลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2" รับจำนวนจำกัด

          สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น" รุ่นที่ 2 เป็นโครงการเตรียมพื้นฐานก่อนการเป็นผู้บริหารและพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารอุดมศึกษาระดับกลางที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามที่กำหนดไว้

ระยะเวลาดำเนินการ 

          ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2553                  

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

          - เป็นผู้บริหารตำแหน่งหัวหน้างานระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการแล้วแต่ยังไม่ผ่านการอบรมตามที่ กพอ. กำหนด (จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารายละ 8,000 บาท)                                                             

          - เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ สถาบันพิจารณาเห็นชอบให้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรและอนุมัติค่าลงทะเบียน 28,000 บาท                                                                              

          - เป็นผู้ที่โครงการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและสมควรได้รับการฝึกอบรม  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

          นายรณฤทธิ์ ไชโยแสง
          สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ 
          123 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
          จังหวัดขอนแก่น 40002

          โทร 043-203245 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 12948 
          แฟกซ์ 043-203260
          เว็บไซต์ http://ihrd.kku.ac.th/ 
          email: ihrd@kku.ac.thขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มข. เปิดหลักสูตรสูตรบริหารสถาบันอุดมศึกษา รุ่น 2 โพสต์เมื่อ 2 ตุลาคม 2553 เวลา 17:26:30 104 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP