ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ป.โท-ป.เอก อินเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์

 
ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ป.โท-ป.เอก อินเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับ ปริญญาโท - เอก เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ Biomedical Engineering (International Program) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2553

คุณสมบัติ (ปริญญาโท)

          1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า 

          2. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
          * หลักสูตร 2 ปี ค่าเทอมเหมาจ่ายเทอมละ 45,000 บาท (65,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

คุณสมบัติ (ปริญญาเอก) 

          หลักสูตร แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต) 

          1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ หรือระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์  ที่มีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ

          2. ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.25 จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือเทียบเท่าที่ได้ผลดีเป็นพิเศษ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

          หลักสูตร แบบ 2.1 (เรียนกระบวนวิชา 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) 

          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทียบเท่าที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  หรือระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ และ/หรือผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

          *เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 
          * หลักสูตร 3 ปี ค่าเทอมเหมาจ่ายเทอมละ 55,000 บาท (75,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร: 053-942083-4 ดูข้อมูลได้ที่ http://biomed.eng.cmu.ac.th/

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ป.โท-ป.เอก อินเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ โพสต์เมื่อ 30 กันยายน 2553 เวลา 16:38:38 204 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP