x close

ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร

การทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร  
 
          สภาวิศวกร เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร ปี 2552 โดยในแต่ละหมวดวิชา มีจำนวนข้อสอบวิชาละ 25 ข้อ จำนวน 4 วิชาหรือกลุ่มวิชา (ตามที่สาขากำหนด) รวมทั้งหมด 100 ข้อ

          คะแนนแต่ละข้อเท่ากับ 1 คะแนน ข้อที่ไม่ตอบหรือตอบผิดได้คะแนนเท่ากับศูนย์ เวลาสอบ 3 ชั่วโมง และผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน

ระเบียบของผู้เข้าสอบ การทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร จาก สภาวิศวกร


          - ห้ามผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 30 นาทีและห้ามออกจากห้องสอบก่อน 60 นาที    
          - โปรดเตรียม 
              1. บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัดยาว ยางลบ วงเวียน (กระดาษทดมีแจกในห้องสอบ)
              2. เครื่องคำนวณธรรมดาที่มีฟังก์ชันเสริมทางเรขาคณิตเท่านั้น สำหรับเครื่องคำนวณที่สามารถ บรรจุโปรแกรมตัวอักษร (สื่อสารได้) ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

          - ชายแต่งกายเสื้อเชิ้ต-กางเกงแสล็ค สีและแบบสุภาพ หญิง เสื้อ-กระโปรงแบบสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ,เสื้อยืดทุกประเภท, กางเกงยีนส์
          - สภาวิศวกรสงวนสิทธิ์ในการขอเลื่อนสอบและการคืนค่าสมัครสอบในทุกกรณี
          -  หากวิชาใดจำเป็นต้องใช้ตารางมาตรฐานประกอบการสอบ ผู้จัดจะเตรียมไว้ให้ในห้องสอบและห้าม ขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในเล่มตารางมาตรฐานโดยเด็ดขาด
          - ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   
        
      ดาวน์โหลด ตัวอย่าง ข้อสอบทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร ปี 2552 ที่นี่ค่ะ  

 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สภาวิศวกร
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร อัปเดตล่าสุด 26 กันยายน 2553 เวลา 16:48:46 47,733 อ่าน
TOP