x close

แอน-ไผ่ ดาว เดือน วลัยลักษณ์ ปี 53

 

 

 

น้องแอน-น้องไผ่ คว้าตำแหน่งดาวประดับ เดือนประดู่ ปี 53   

         น้องแอน-นางสาวสรัญญา สุวรรณกิจ และน้องไผ่-นายศาตนันท์ แท่นมาก นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ คว้าตำแหน่งดาวประดับ-เดือนประดู่ ประจำปีการศึกษา 2553 

         เมื่อค่ำของวันที่ 15 กันยายน 2553 ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ร่วมกับ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวด ดาวประดับ เดือนประดู่ ประจำปีการศึกษา 2553 (Walailak University The Star Awards 2010) รอบตัดสิน เพื่อเฟ้นหานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถเพียบพร้อมทั้งทางด้านภาวะผู้นำ ด้านบุคลิกภาพและความกล้าแสดงออก เป็นตัวแทนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการสร้างบัณฑิตให้เป็น คนดีและคนเก่งอีกด้วย เพื่อเข้ารับตำแหน่งดาวประดับ เดือนประดู่ โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบดังกล่าว จำนวน 23 คน ซึ่งผลการประกวดเป็นดังนี้ 

         รางวัลดาวประดับ ประจำปีการศึกษา 2553 ได้แก่ น้องแอน-นางสาวสรัญญา สุวรรณกิจ นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ส่วนรางวัลเดือนประดู่ เป็นของน้องไผ่-นายศาตนันท์ แท่นมาก นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการเช่นเดียวกัน ด้านรางวัลรองดาวประดับและรางวัลทูตวัฒธรรมการแต่งกายหญิง ได้แก่ นางสาววรรณิศา พรมจิตร นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รางวัลรองเดือนประดู่ ได้แก่ นายวณิช มหาสวัสดิ์ สำนักวิชาการจัดการ ทูตวัฒธรรมการแต่งกายชาย ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ ชาสติ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 


         นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular vote ซึ่งโหวตผ่านระบบ SMS เครือข่าย Truemove ได้แก่ นายวีระศักดิ์ คัมภีรภาพกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รางวัลขวัญใจช่างภาพ ได้แก่นางสาวมัทนา อาสไวย์ สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ ส่วนรางวัล Righting Star และรางวัลขวัญใจกองประกวด ตกเป็นของนายธีรภัทร์ อารมณ์ดี นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

         โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมชมการประกวด พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมชมกว่า 1,500 คน 

         ทั้งนี้ การประกวด ดาวประดับ เดือนประดู่ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แอน-ไผ่ ดาว เดือน วลัยลักษณ์ ปี 53 อัปเดตล่าสุด 27 กันยายน 2553 เวลา 15:51:55 774 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP