x close

สั่งยกเลิกสอบ วิชาสังคม O-NET ป.6 - ม.3 เหลือสอบเพียง 4 วิชาเท่านั้น


  O-NET

         สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ยกเลิกสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม O-NET ป.6 - ม.3 ให้ทางโรงเรียนประเมินเอง ส่วน ม.6 ยังสอบเหมือนเดิม

         วันที่ 5 มิถุนายน 2560 หลังก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีข้อเสนอให้ตัดวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ออกจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยจะให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ประเมินวิชาดังกล่าวแทน ซึ่งการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ทาง สทศ. ประกาศจัดสอบเพียง 4 วิชาเท่านั้น คือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
         โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า แม้ สทศ. จะไม่จัดสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ ในระดับ ป.6 และ ม.3 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการสอบวัดผลประเมินวิชาดังกล่าว แต่จะเป็นการจัดทดสอบแบบเข้มข้นในทุกชั้นปีตั้งแต่ ป.1-ม.6 โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ไปหาวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่

         ส่วนการสอบ O-NET ในระดับ ม.6 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สอบ 5 วิชาเหมือนเดิม คือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษาฯ เพราะเกี่ยวข้องกับการรับเด็กเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หากจะตัดรายวิชาใดออกคงต้องหารือกับที่ประชุมก่อน ตนให้นโยบายไปว่า การประเมินวิชาสังคมศึกษาฯ อยากให้เน้นหน้าที่พลเมือง ความเป็นไปในสังคม และศีลธรรม เพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบอย่างเดียว อยากให้เน้นเรื่องเหล่านี้ ไม่ใช่ไปรวมอยู่ในวิชาสังคมศึกษาฯ ทั้งหมด

         ในขณะที่ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การตัดวิชาสังคมศึกษาฯ ออกจากการสอบโอเน็ตชั้น ป.6 และ ม.3 เพราะเห็นว่า เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นจึงควรให้ต้นสังกัดจัดสอบเอง ไม่เกี่ยวกับกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ข้อสอบ สทศ. กำกวม เนื่องจากที่ผ่านมามีการพัฒนาข้อสอบอย่างต่อเนื่อง

         ทั้งนี้ที่ผ่านมาเคยมีการปรับเปลี่ยนตัดสอบบางวิชาในการสอบ O-NET มาแล้ว คือการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ได้ตัดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ออก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งยกเลิกสอบ วิชาสังคม O-NET ป.6 - ม.3 เหลือสอบเพียง 4 วิชาเท่านั้น อัปเดตล่าสุด 6 มิถุนายน 2560 เวลา 12:00:18 11,338 อ่าน
TOP