ผลสอบ กพ 53 ประกาศผลแล้ว

           สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นเอกสารสอบฯ ในการสอบเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553

           ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสมัครสอบฯ ให้ส่งเอกสารได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสมัครสอบ ยังไม่มีสิทธิสมัครสอบ ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จนกว่าสำนักงาน ก.พ.จะได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่าน ภาค ก.

           ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสมัครสอบจะสามารถตรวจสอบรายชื่อการขึ้นทะเบียนฯ ได้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 และหากไม่ขาดคุณสมบัติ หรือไม่มีปัญหาอื่นใด สำนักงาน ก.พ. จะจัดส่งหนังสือรับรองภาค ก. ไปให้ต่อไป

           เอกสารการสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

           1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

           2)  สำเนาประกาศนียบัตร สำเนาอนุปริญญาบัตร สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบในประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 จำนวน 1 ฉบับ

           3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

           4)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส ในกรณีที่ ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานข้อ 1) – 3) ไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ

           5)  ซองจดหมายขนาด 11 x 22 เซนติเมตร ติดแสตมป์ 3 บาท ไม่ปิดผนึกซอง จ่าหน้าซองถึงตนเอง ระบุเลขประจำตัวสอบให้ถูกต้องที่มุมล่างด้านขวาของซอง

           สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ ลงวันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

           เอกสารในข้อ 1) – 5) ให้ใส่ซองขนาด A4 ส่งให้สำนักงาน ก.พ. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่

          กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน
          ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
          เลขที่ 47/101 ซอยติวานนท์ 4 ถนนติวานนท์
          ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
          รหัสไปรษณีย์ 11000 

           (เอกสารการสมัครสอบภาค ก. ปี 2553 พร้อมทั้งเขียนเลขประจำตัวสอบ)


           คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสมัครสอบ หรือ 

           ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสมัครสอบแข่งขันฯ แยกตามศูนย์สอบต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผลสอบ กพ 53 ประกาศผลแล้ว โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2553 เวลา 11:41:59 1,154 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ผลสอบ กพ 53 ประกาศผลแล้ว ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP