การแข่งขันตอบปัญหา CHEM TEST ครั้งที่ 31CHEM TEST ครั้งที่ 31 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

         
การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ครั้งที่ 31 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ส่วน คือ  การแข่งขันภาคทฤษฎี  และการแข่งขันภาคปฏิบัติ 

          นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ Let's celebrate the  international year of chemistry 2011  โดยงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6  พฤศจิกายน 2553;

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี โทร 02 562 5555 ต่อ 2208

โรงเรียนและผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ พร้อมเงินค่าสมัคร ดังนี้

 1. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
          1.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ที่กรอกรายละเอียดอย่างชัดเจนและครบถ้วน
          1.2 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้เข้าแข่งขัน คนละ 1 ใบ
          1.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร)
          1.4 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (ไปรษณีย์ธนาณัติฉบับจริงหรือสำเนาการโอนเงินผ่านธนาคาร)

 2. ค่าสมัคร ทีมละ 200 บาท การชำระค่าสมัครอาจทำได้โดย

          2.1) ทางไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย 

                    น.ส. ณัชณิชา ตันฑสุวรรณเลิศ
                    ตู้ ปณ. 83 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

          2.2) โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

                    ชื่อบัญชี น.ส. ณัชณิชา ตันฑสุวรรณเลิศ
                    ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                    ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 374-1-58311-4

 3. การจัดส่งหลักฐานการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ตามรายละเอียดในข้อ 1. โดยส่งทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่ ด้านล่างนี้

                    คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
                    ปณ. 83 ปณศ. จตุจักร
                    กรุงเทพฯ 10900

 4. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

                    นายชณัท อ้นบางเขน   086-159-0693
                    นางสาวสวรรยา จารีมิตร   086-665-6446
                    นางสาวสุชาดา เดชนคร   081-170-3602

          ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (วันที่สมัครสอบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะยึดตามตราประทับของไปรษณีย์เท่านั้น)

 วัน เวลาและสถานที่ในการแข่งขัน

          การแข่งขันจะจัดใน วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  โดยจัดเป็นการแข่งขันประเภททีม และการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ

                    รอบที่ 1 เวลา 08.30 น. การแข่งขันภาคทฤษฎี 
                    รอบที่ 2 เวลา 12.30 น. การแข่งขันภาคปฏิบัติการ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การแข่งขันตอบปัญหา CHEM TEST ครั้งที่ 31 โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2553 เวลา 15:13:53 320 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP