รับตรง54 มศว. ยอดสมัครพุ่งกว่า 6 หมื่น
 มศว จัดสอบตรง สนามสอบอิมแพคเมืองทองธานี ยอดผู้สมัครสอบพุ่ง ! 63,785 คน
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมความพร้อมครั้งใหญ่ในการรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 19 และ 26 กันยายน 2553 ณ สนามสอบศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ยอดผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 63,785 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2553 เกือบ 1,000 คน แบ่งออกเป็นผู้สมัครสายศิลป์จำนวน 32,083 คน และผู้สมัครสายวิทยาศาสตร์จำนวน 31,702 คน ในขณะที่ มศว สามารถรับเข้ามาเรียนได้เพียงเพียง 2,709 คน คิดเป็นอัตราส่วนแข่งขัน 1:23.54 

          สำหรับสาขาวิชาที่มีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกสูงสุด 5 ลำดับแรกในปีการศึกษา 2554 ได้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รับจากทุกจังหวัดทั่วไประเทศ) คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4,800 คน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวน 2,663 คน สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2,587 คน สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 2,053 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,900 คน 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว กล่าวต่อว่าสาขาวิชาที่มีอัตราส่วนการแข่งขันในการสอบคัดเลือกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) อัตราการแข่งขัน 1:177.53 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รับจากทุกจังหวัดทั่วไประเทศ) คณะพยาบาลศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:160 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:129.35 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:124.46 และสาขาวิชาการบัญชี คณะสังคมศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:108


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง54 มศว. ยอดสมัครพุ่งกว่า 6 หมื่น โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2553 เวลา 11:27:54 98 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP