x close

เผยรายชื่อ 10 ม. เอกชน ไร้คุณภาพ แนะนักศึกษาพิจารณาก่อนสมัครเรียน


เผยรายชื่อ 10 ม. เอกชน ไร้คุณภาพ แนะนักศึกษาพิจารณาก่อนสมัครเรียน

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยรายชื่อ 10 มหาวิทยาลัยเอกชน จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน แนะให้ผู้เรียนพิจารณาก่อนตัดสินใจสมัคร

       วันที่ 13 เมษายน 2560 นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณามหาวิทยาลัยเอกชน ที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 10 แห่ง รวม 98 หลักสูตร
       โดยการเปิดเผยครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับทราบ เพราะถ้าเลือกเรียนแล้วอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพ

       สำหรับมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน ได้แก่

       - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

       - มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 
       - มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 
       - มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
       - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี

       - วิทยาลัยทองสุข
 
       - วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

       - สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       - สถาบันรัชต์ภาคย์ และ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี       อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตรวจสอบมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามที่กำหนด และรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่แจ้งไว้

       ทั้งนี้ ในบางมหาวิทยาลัยแจ้งว่า ปิดบางหลักสูตรไปแล้ว แต่เท่าที่มีการตรวจสอบพบว่า ยังไม่ได้ปิดจริง อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบอีกครั้ง พบว่าไม่ได้มาตรฐาน จะแจ้งความดำเนินคดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผยรายชื่อ 10 ม. เอกชน ไร้คุณภาพ แนะนักศึกษาพิจารณาก่อนสมัครเรียน อัปเดตล่าสุด 13 เมษายน 2560 เวลา 15:08:31 122,501 อ่าน
TOP