เรียนบริหาร ระยะสั้น กับมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น Pocket MBA รุ่นที่ 21

           วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น Pocket MBA รุ่นที่ 21 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

           - หลักสูตรสำหรับนักบริหารที่ต้องการเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพในระยะเวลาสั้น ๆ
           - หลักสูตรสำหรับผู้ที่ได้เรียนรู้หลักการบริหารยุคใหม่ครบ 5 ด้าน  (บัญชี-การเงิน, การผลิต-บริการ, การตลาด-การขาย,ทรัพยากรมนุษย์, เครือข่ายธุรกิจ-สังคม)
           - สำหรับผู้ที่สนใจเรียน MBA แต่ไม่มีเวลา (หรือยังไม่จบปริญญาตรี)

 รายวิชาที่เรียนในหลักสูตร  Pocket  MBA รุ่นที่ 21  

           1. การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
           2. โดยใช้หลัก Balanced Scorecard ด้วย KPI 
           3. การกำหนดทิศทางธุรกิจโดยใช้งานวิจัย 
           4. การบริหารความเสี่ยง 
           5. เทคนิคการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างพลังทีมงาน 
           6. เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
           7. การตลาดยุคปัจจุบันและการส่งเสริมการตลาด 
           8. การเงินสำหรับผู้บริหาร 
           9. การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 
           10.การส่งออกภาคปฏิบัติ 
           11. การจัดการดำเนินงาน 
           12. การวางแผนภาษีอากร 
           13. การเขียนแผนกลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์) สู่การปฏิบัติ 
           14. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
           15. การศึกษาดูงาน

           รับสมัครวันนี้ ถึง วันที่  1 ตุลาคม 2553  เรียนทุกวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่  3 ตุลาคม 2553 – วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม  2554

           สนใจติดต่อ โทร. 038- 394900,392018-20  ต่อ 108,110 ,  081-4418592 , 087-9685712,081-6874518


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
วิทยาาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรียนบริหาร ระยะสั้น กับมหาวิทยาลัยบูรพา โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2553 เวลา 15:08:31 921 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP