ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต เปิดอบรมนักชิมมืออาชีพ ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดรับบุคคล อายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี จำนวน 200 – 250 คน เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักชิมมืออาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คนจะได้การขึ้นทะเบียนเป็นนักชิมมืออาชีพประจำศูนย์ทดสอบอาหารทางประสาทสัมผัส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

          ตามที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อคัดสรรและฝึกอบรมให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสนั้น

          ล่าสุด รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า เพื่อให้โครงการมีความครอบคลุมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น ทั้งในแง่การส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าของชุมชนและการสร้างอาชีพเสริมให้แก่คนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล          คณะผู้ทำงานจึงได้มีการขยายคุณสมบัติและเปิดรับสมัครบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีความสนใจด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 200 -250 คน โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบโครงการ ฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม

          สำหรับการคัดเลือกรอบแรกจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจะดำเนินการวันที่ 6 – 8 เมษายน โดยจะคัดให้เหลือจำนวน 100 คน เพื่อเข้าอบรมอบรมหลักสูตรนักชิมทั่วไป ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นเวลา 3 วัน ในเดือนพฤษภาคม


          จากนั้นจะประเมินผลจากการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และคัดเลือกเหลือ 40 คน เพื่ออบรมนักชิมเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร (พาร์ทไทม์) ประจำศูนย์รับบริการทดสอบคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          ทั้งนี้ศูนย์รับบริการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทางประสาทสัมผัสจะมีจัดตั้งขึ้นในปี 2561 ตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมพิเศษทางอาหารเพื่อให้บริการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทางประสาทสัมผัสกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจขอรับบริการ 

          สนใจสมัครสามารถแจ้งชื่อ – นามสกุล หมายเลขติดต่อ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2560 ได้ที่ 02 – 5644486 หรือ 02 – 5644440 – 59 ต่อ 2550 (เวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086 - 6068318

ขอบคุณภาพจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต เปิดอบรมนักชิมมืออาชีพ ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 โพสต์เมื่อ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11:18:49 3,009 อ่าน
TOP