x close

สทศ. เผยผลสอบ O-net ม.6 ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่งแค่วิชาเดียว          สทศ. เผยผลสอบโอเน็ตนักเรียน ม.6 พบวิชาภาษาไทย มีคะแนนเกินครึ่งวิชาเดียว ด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน

          วันที่ 20 มีนาคม 2560 รศ. ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) ระบุถึงผลการสอบโอเน็ต (O-net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 นั้น พบว่า แต่ละวิชามีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
          - วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 378,161 คน คะแนนเฉลี่ย 52.29 
          - วิชาสังคมศึกษา มีผู้เข้าสอบ 378,924 คน คะแนนเฉลี่ย 35.89
          - วิชาภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 378,779 คนคะแนนเฉลี่ย 27.76
          - วิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 379,064 คน คะแนนเฉลี่ย 24.88
          - วิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 378268 คะแนนเฉลี่ย 31.62
   

          สำหรับผลรวมการสอบครั้งนี้พบว่าวิชา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบโอเน็ตปี 2558 ส่วนวิชาที่เหลือคือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

          รศ. ดร.สัมพันธ์ ระบุอีกว่า เมื่อมีการจำแนกตามผลสอบ ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนสูงสุดในการสอบทุกวิชา โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองทุกวิชา และโรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งในภาคอื่น ๆ ทุกวิชา นอกจากนี้ โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สทศ. เผยผลสอบ O-net ม.6 ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่งแค่วิชาเดียว อัปเดตล่าสุด 22 มีนาคม 2560 เวลา 10:50:22 10,571 อ่าน
TOP