มข. รับสมัคร ป.โท บริหารงานตำรวจและชุมชน

 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเปิดรับ นศ.ป.โท วิชาเอกการบริหารงานตำรวจและชุมชน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

          วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและชุมชน 

          หลักสูตรนี้มีระยะเวลาในการศึกษา 3 ภาคการศึกษา ในภาคปลายปีการศึกษา 2553 นี้เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาจำนวน 80 คน โดยจัดการเรียนการสอนแบบเรียนทีละวิชา (Block Course) ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวง ศึกษาธิการรับรอง และเป็นข้าราชการตารวจสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ 

          รับสมัครวันนี้ถึง 30 กันยายน 2553

          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://cola.kku.ac.th/ หรือโทร 0-4320-3124


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มข. รับสมัคร ป.โท บริหารงานตำรวจและชุมชน โพสต์เมื่อ 11 กันยายน 2553 เวลา 12:01:56 329 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP