สัมมนาทางวิชาการ จีนสยาม 5 ภาษา 
          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "จีนสยาม 5 ภาษา" วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์  จัดโดย โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับ โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาศรมสยาม-จีนวิทยา

          ในหมู่ชาวจีนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนแผ่นดินสยาม หากจำแนกโดยอาศัยภาษาที่ชาวจีนเหล่านั้นใช้สื่อสารกันอยู่เป็นเกณฑ์ ก็อาจแบ่งกลุ่มได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน ได้แก่กลุ่มชาวจีนที่ใช้ภาษากวางตุ้ง ภาษาแคะ ภาษาไหหลำ ภาษาฮกเกี้ยน และภาษาแต้จิ่ว ชาวจีนสยามทั้ง 5 กลุ่มใหญ่ดังกล่าวนี้ แม้จะมีวัฒนธรรมร่วมกันอยู่ โดยพื้นฐาน คือมีลักษณะประเพณีความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน อันทำให้เป็นที่หมายรู้ได้อย่างชัดเจน ในความเป็น ชนเชื้อชาติจีน กระนั้นก็ตาม รายละเอียดในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้น ก็มีความแตกต่างกันอยู่มิใช่น้อย มิได้ต่างกันเพียงภาษาที่ใช้เท่านั้น แต่ยังมีเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งอนุชนของจีนสยามแต่ละกลุ่มต่างก็ธำรงสืบทอดตลอดมา อย่างมั่นคงยาวนานในประวัติศาสตร์แห่งชาติพันธุ์ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่า ลักษณะเชิงวัฒนธรรมทั้งในแง่วัตถุธรรมและในแง่นามธรรมของชาวจีนสยามแต่ละกลุ่มเหล่านั้น มีคุณค่าและความสำคัญ ที่ควรแก่การศึกษาพิจารณา 

          โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมมือกับโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "จีนสยาม 5 ภาษา" ขึ้น เพื่อให้วงวิชาการไทยได้มีโอกาสสดับ และพิจารณาข้อมูลและข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับช่วงประวัติศาสตร์จีนที่น่าสนใจนี้ร่วมกัน

         กรุณาส่งใบตอบรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 9 กันยายน 2553 / โทรสาร 02-564-4777 หรือ prasia.tu@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โทร. 02-564-5000-3

         ดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่ http://www.asia.tu.ac.th/
 ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สัมมนาทางวิชาการ จีนสยาม 5 ภาษา โพสต์เมื่อ 7 กันยายน 2553 เวลา 15:59:01 113 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP