สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไส

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไสเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก โรงเรียนสัตยาไส 

                โรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย ล้วนส่งเสริมให้ความรู้ให้เด็กนักเรียนมีความสามารถ และมีทางเลือกในการเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย แต่ทว่าท่ามกลางโรงเรียนที่สอนคนให้เป็นคนเก่งมากมาย ยังไม่เคยมีโรงเรียนใด ที่มีจุดมุ่งหมายหลักสอนคนให้เป็นคนดีเลย … โรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ถูกตั้งขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างออกไปจากโรงเรียนอี่น ๆ  ไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่ต้องการสอนให้เด็กเป็นคนเก่ง มีความรู้ มีความสามารถ เพียงแต่ทุกเรื่องที่กล่าวมานั้น ถูกจัดให้เป็นเรื่องรอง เพราะเรื่องหลักที่นักเรียนจะได้รับจากโรงเรียนแห่งนี้ นั่นคือ การเป็นคนดี

                และหากเอ่ยเชื่อ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา แล้ว น้อยคนนักที่จะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามนี้ เพราะ ดร.อาจอง คือผู้คิดค้นระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารที่ต่างชาติให้การยอมรับ และที่สำคัญ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา คือผู้อำนวยการ โรงเรียนสัตยาไสแห่งนี้

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไส

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไส                แนวคิดของ ดร.อาจอง ที่จัดตั้งโรงเรียนสัตยาไส เกิดขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อน เพื่อต้องการมอบความรู้ให้กับเด็ก ๆ ที่มาเรียน ไปพร้อม ๆ กับมอบความดีให้ไปด้วย โดยใช้หลักการวิถีพุทธ เช่น ให้เด็กนักเรียนนั่งสมาธิ สวดมนต์ พร้อมสอนหลักคุณธรรม ควบคู่ไปกับการเรียน ทำให้โรงเรียนสัตยาไสกลายเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่พ่อแม่จำนวนมากต้องการส่งลูกให้เข้ามาเรียน โดยมีการเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

                การเข้าเรียนที่โรงเรียนสัตยาไสแห่งนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่ใครมีเงินก็จะสามารถเข้าเรียนได้ เพราะ ดร.อาจอง ผู้อำนวยการของโรงเรียน กำหนดให้ต้องมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนถึง 2 ครั้ง เริ่มต้นจากการคัดเลือกในรอบแรก ให้เหลือ 50 คน จากจำนวนคนมาสมัครเข้าเรียนที่เฉลี่ยประมาณเทอมละ 700 กว่าคน หนึ่งในขั้นตอนการคัดเลือกก็คือการให้พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ มาเข้าค่ายร่วมกันที่โรงเรียน ทำกิจวัตรประจำวันและให้ผู้ปกครองดูว่าลูกหลานของตนสามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้หรือไม่ เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมและมัธยมของโรงเรียนสัตยาไสแห่งนี้ จะต้องอยู่ประจำ

                เมื่อผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้ว จะมีการสอบสัมภาษณ์และวัดทัศนคติผู้ปกครอง ว่าจะสามารถช่วยฝึกสมาธิของลูกได้หรือไม่หากลูกกลับไปอยู่ที่บ้าน โดยจะคัดเลือกเด็กจาก 50 คนให้เหลือเด็กที่ได้เข้าเรียนเพียง 30 คน และปัจจุบัน นักเรียนของโรงเรียนสัตยาไส มีอยู่ประมาณ 350 คน บนเนื้อที่ มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่เศษ

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไส

ดร.อาจอง

ดร.อาจอง ชุมสาย กับ โรงเรียนสัตยาไส                ซึ่ง ดร.อาจอง เล่าว่า ที่มาของชื่อโรงเรียน สัตยาไส ต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อ 27 ปีก่อน ตอนที่ท่านได้ไปทัศนศึกษาที่อินเดีย ท่านเจอกับนักบุญแห่งอินเดีย สัตยาไส บาบา ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่กลับทัก ดร.อาจอง ว่า ในชีวิตที่เหลือขอให้สนใจการศึกษาของเด็กได้ไหม ดร.อาจอง จึงรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ใช่ ที่ตนเองต้องทำ เพราะการแก้ปัญหาต่าง ๆ ต้องเริ่มจากการปลูกฝังเด็ก  โรงเรียนสัตยาไส จึงถูกตั้งขึ้น พร้อมด้วยคุณธรรมพื้นฐานที่จะปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จัก 5 ประการ คือ ความรักความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ ความสงบสุข และอหิงสา เด็ก ๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้ จะต้องนั่งสมาธิ เรียนรู้ที่จะสวดมนต์ขอบคุณอาหาร ขอบคุณธรรมชาติ ดูแลช่วยเหลือตัวเอง โดยที่มีความสุขไปกับการกระทำนั้น ๆ ด้วย

                ด้วยความที่มุ่งสอนให้เด็ก ๆ เป็นคนดี มีจิตใจที่ดี บวกกับความตั้งใจของเด็ก ๆ จึงทำให้ผลการเรียนนักเรียนรุ่นก่อน ๆ ของโรงเรียนสัตยาไสเป็นนักเรียนที่มากด้วยคุณภาพ เพราะนักเรียนที่นี่สามารถสอบเอ็นทรานซ์ติดทั้ง 100% นั่นหมายความว่า ยังไม่มีนักเรียนคนใด ที่สอบไม่ติดเลยสักคน

                นอกจาก โรงเรียนสัตยาไส จะเปิดให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง แล้ว โรงเรียนแห่งนี้ยังเปิดสอนและปลูกฝังให้เด็ก ๆ ช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยวิธีต่าง ๆ  อาทิ ร่วมมือกันปลูกป่า และห่วงใยสิ่งแวดล้อม ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยพร้อมทั้งให้เด็ก ๆ เหล่านี้อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีใด ๆ นั่นจึงทำให้มีการห้ามใช้เทคโนโลยืมือถือในโรงเรียนด้วย

                แม้ว่าจะต้องยอมลงทุนลงแรง ทุ่มเททั้งกายและใจ เพื่อสร้างเด็ก ๆ จำนวนหนึ่งให้เป็นคนดีมาจากจิตใจข้างในแท้ ๆ  แต่ ดร.อาจอง ก็ไม่เคยย่อท้อ ที่จะปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ยุคใหม่ เติบโตไปอย่างถูกทาง โดยท่านบอกว่า เด็ก ๆ แม้จะเก่งแค่ไหน แต่ถ้าเป็นคนไม่ดี วันข้างหน้าก็ไม่อาจพาชาติเจริญได้ สู้เป็นคนเก่งและดีไปพร้อม ๆ กันจะดีที่สุด

    ร่วมปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย ได้ที่นี่ค่ะ    


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
   - sathyasai.ac.th
   - gotoknow.org
   - palungdham.com
   - ubmthai.com
   - buddha-dhamma.com

สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย โพสต์เมื่อ 6 กันยายน 2553 เวลา 17:57:34 8,066 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สัตยาไส โรงเรียนสร้างคนดี ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP