x close

ฮิตเรียน ป.โท - ป.เอก รัฐสูญเสียรายได้

เรียนต่อฮิตเรียน ป.โท - ป.เอก รัฐสูญเสียรายได้ (ไอเอ็นเอ็น)

            สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ ฮิตเรียน ป.โท ป.เอก รัฐสูญเสียทั้งทุน และเงินเดือนที่อนุญาตให้เรียน

            รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีและประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวว่า สภาพการณ์ปัจจุบัน การเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก มีเพิ่มมากขึ้น บุคลากรลาไปเรียนมาก สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนก็มีเยอะ บุคลากรโดยเฉพาะข้าราชการ ที่ลาไปเรียนมีทั้งจบบ้าง ไม่จบบ้างทำให้รัฐต้องเสียทั้งทุนและเงินเดือน ที่อนุญาตให้เรียน

            สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ที่กำลังเรียน ป.โท ป.เอก และผู้ที่เรียนจบ ป.โท ป.เอก แล้ว จำนวน 1,163 คน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2553 พบว่า สิ่งสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เรียนสำเร็จ มีอยู่ 10 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

           (1) มุ่งมั่น ตั้งใจ มีเป้าหมายในการเรียน 19.77%

           (2) ขยัน อดทน มีวินัย 18.60%

           (3) ใฝ่รู้ ค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆ /คิดสร้างสรรค์ 13.95%

           (4) บริหารเวลาให้เป็น 10.47%

           (5) มีอาจารย์ที่ปรึกษาดี /เข้าใจกัน 9.30%

           (6) มีการเตรียมตัวที่ดี /คิดหัวข้อไว้ล่วงหน้า 8.14%

           (7) มีสังคมดี เพื่อนดี /ได้รับกำลังใจที่ดี 6.98%

           (8) สนุกกับการเรียน / คิดในแง่บวก 5.81%

           (9) คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็น 4.66%

           (10) มีทุน งบประมาณที่เพียงพอ 2.32% 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฮิตเรียน ป.โท - ป.เอก รัฐสูญเสียรายได้ อัปเดตล่าสุด 2 กันยายน 2553 เวลา 15:52:15 188 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP