รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.เกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 2560


ม.เกษตรศาสตร์
          รับตรง 60 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง (นักเรียนดี) ประจำปี 2560

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ระยะเวลาในการรับสมัคร

          - วันที่ 25-28 เมษายน 2560 เปิดรับสมัคร
          - วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
          - วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลสุดท้าย
          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
          2. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่สาขาวิชากำหนด
          3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
          4. จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
          5. ความประพฤติเรียบร้อย และรองรับต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
          6. เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านสังคม ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี

          คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับตรง 60 คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง 60

รับตรง 60

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปี 2560 ได้ที่นี่ คลิก

ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก soc.ku.ac.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.เกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 2560 โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2560 เวลา 15:58:28 1,005 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP