การประกวด Network Security Contest 2010
ขอเชิญร่วมประกวด Network Security Contest 2010

           ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้จัดให้มีโครงการประกวด เรื่อง Network Security Contest 2010 โดยได้ทำการจัดต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 ซึ่งการประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร 

          ทั้งยังเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพและนำความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติสืบต่อไป เรียกได้ว่า โครงการฯ นี้ เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สามารถต่อยอดความรู้ให้น้อง ๆ นิสิต นักศึกษา ได้ทดสอบและประลองความรู้ด้านระบบเครือข่ายกันอย่างเข้มข้น


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การประกวด Network Security Contest 2010 โพสต์เมื่อ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 15:54:28 93 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP