x close

รับตรงจุฬา 54 แบบพิเศษ เปิดรับสมัครแล้ว

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2554 ดังมีรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกดังนี้

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1. มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
          3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

 ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554

 

     วัน/เดือน/ปี 

 

        กิจกรรม

  2-6 ตุลาคม 2553   จัดสอบวิชาเฉพาะ (วิชาทักษะ)
  26 สิงหาคม 2553   ประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะ (วิชาทฤษฎี)
  1-7 กันยายน 2553   รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
  1-7 กันยายน 2553   รับสมัครสอบโครงการภาษาและวรรณคดีไทย
  27 กันยายน 2553   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
  27 กันยายน 2553   ประกาศรายชื่อผู้ต้องทดสอบความสามารถเฉพาะทาง
  22 ตุลาคม 2553   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  26 ตุลาคม 2553   สอบสัมภาษณ์
  29 ตุลาคม 2553   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  4 พฤศจิกายน 2553   รายงานตัวเข้าศึกษา
  15-29 พฤศจิกายน 2553     รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
  20 ธันวาคม 2553   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
  3 มกราคม 2554   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  10 มกราคม 2554   สอบสัมภาษณ์
  19 มกราคม 2554   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  24 มกราคม 2554   รายงานตัวเข้าศึกษา


          อ่านรายละเอียดการสอบ รับตรงจุฬา 54 เพิ่มเติมได้ที่ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรงจุฬา 54 แบบพิเศษ เปิดรับสมัครแล้ว อัปเดตล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12:00:21 161 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP