คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดงานเชิงวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ม.ศิลปากรจัดงานเชิงวิชาการ (ไอเอ็นเอ็น)

          คณะศีกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดงานเชิงวิชาการ เนื่องในครบรอบ 40 ปี

          คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม จัดนิทรรศการทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ที่อาคารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร โดยมี รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของภาควิชาต่างๆ อาทิ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ โดยทั้งหมดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการขยายโอกาสเครือข่ายทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และผลงานทางวิชาการ รวมถึงขยายโอกาสทางการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นๆ ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย


ขอขอบคุณภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดงานเชิงวิชาการ โพสต์เมื่อ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 16:21:40 145 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP