มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเรียนต่อ ม.4 ปี 2554
ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2554

          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 240 คน และเป็นนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง จำนวน 288 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553 

          2. มีผลการเรียน ดังนี้ 
                    2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
                    2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า  3.00 
                    2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

          3. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 

          4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน 

          5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

          6. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 

          7. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต 
 
ระยะเวลาการสมัคร 

          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2553 

สถานที่สอบถามข้อมูล 

          1. โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ 

          2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ 

          3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2849 7154 -7 โทรสาร 0 2849 7153 e-mail : academic@mwit.ac.th หรือศึกษาข้อมูลที่ เว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th/ 

          4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง

 

 โรงเรียน

 

 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ

 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 โทร. 0 5317 4551 – 4  
 เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
 โทร. 0 5524 5115
 พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
 โทร. 0 3665 0260 – 1
 ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 โทร. 0 4287 7025
 เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 โทร. 0 4261 0480
 มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 โทร. 0 4468 1946 ,
 0 4468 0144
 บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 โทร. 0 2599 4461 – 4
 ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
 โทร. 0 3848 5149
 ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
 โทร. 0 3247 0295 ,
 0 3247 0293

 เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
 โทร. 0 7539 9123
 นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 โทร. 0 7559 03642
 ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 โทร. 0 7473 6117
 สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

  
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

         นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเรียนต่อ ม.4 ปี 2554 โพสต์เมื่อ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 11:37:49 405 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP