รับตรง 60 โควตาเรียนดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม


รับตรง 60 โควตาเรียนดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม

          รับตรง 60 ม.ราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ โควตาเรียนดี จันทรเกษม ปีการศึกษา 2560 พร้อมรายละเอียดการคัดลือกตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม-16 พฤศจิกายน 2559


          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 คณะ 31 สาขาวิชา พร้อมรายละเอียด ดังนี้
          กำหนดการรับสมัครโควตาเรียนดี จันทรเกษม 60

รับตรง 60 โควตาเรียนดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม

          คุณสมบัติผู้สมัครโควตาเรียนดี จันทรเกษม 60

          1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          2. ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา

          3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

          5. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          6. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ใน 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่าดังแสดงในตารางที่ 1

          7. สำหรับในบางสาขาวิชาอาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในตารางที่ 2


          การสมัครโควตาเรียนดี จันทรเกษม 60

          1. เปิดรับสมัครระหว่างตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม -16 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็ปไซต์ eadmission.chandra.ac.th

          2.  พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงินค่าสมัคร แล้วนำไปชำระค่าสมัคร 200 บาท ณ เคาท์เตอร์ธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ หรือ เคาท์เตอร์ชําระเงินฝ่ายกองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

          คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครโควตาเรียนดี จันทรเกษม 60

          ตารางที่ 1

รับตรง 60 โควตาเรียนดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม
รับตรง 60 โควตาเรียนดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม
รับตรง 60 โควตาเรียนดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม

          ตารางที่ 2

รับตรง 60 โควตาเรียนดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม

สามารถอ่านรายละเอียด โควตาเรียนดี จันทรเกษม 60 ได้ที่นี่

ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 โควตาเรียนดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17:37:32 1,213 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP