ทุนปริญญาเอก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่นทุนปริญญาเอก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธิการ)

        
ทุนปริญญาเอก : ด้วย Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 ปี ในสาขา Engineering จำนวน 20 ทุน/ปี  ผู้ได้รับทุนจะได้ทำงานร่วมกับ Host Professor ในฐานะ Research Assistant (RA)

คุณสมบัติผู้สมัคร

         1. ถือสัญชาติอื่นนอกเหนือจากสัญชาติญี่ปุ่น 
         2. มีหรือมุ่งมั่นที่จะได้สถานภาพการพำนักอาศัยประเภท “นักศึกษา” ในขณะเข้าประเทศญี่ปุ่น 
         3. จบหรือคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโทก่อนระยะเวลาการเข้าเรียน 
         4. มีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ เวลาที่สมัคร 
         5. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
         6. มีความมุ่งมั่น ความรู้และทักษะทางการวิจัยที่จะทำงานเป็น Research Assistant  ในโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
         7. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

ทุนที่จะได้รับ

         - การยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
         - ค่าตอบแทนสำหรับการทำงานในฐานะ  Research Assistant สูงสุดถึง 1,200,000 เยน/ปี (ประมาณ 430,000 บาท) 
         - ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 200,000 เยน (ประมาณ 72,000 บาท) จะจ่ายให้เพียงครั้งเดียวเมื่อเดินทางถึง Kochi University of Technology 

         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kochi-tech.ac.jp/gs_e/admission/index.html และต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2553 ไปยัง

         International Relations Office,
         Kochi University of Technology,
         Tosayamada, Kochi 782-8502 JAPAN
         Tel: +81 887531130  Fax: +81 887531131
         E-mail:
international@ml.kochi-tech.ac.jp 

        


ขอขออบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.kochi-tech.ac.jp/


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนปริญญาเอก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น โพสต์เมื่อ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 10:53:19 235 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP