ยกเครื่องใบประกอบวิชาชีพครูยกเครื่องใบประกอบวิชาชีพครู (ไทยโพสต์)

 
          การศึกษาเห็นแสงสว่างรำไร คุรุสภายกเครื่องใบประกอบวิชาชีพครู แยกเป็นปฐมวัย ประถม มัธยม ต่อไปจะสอนสายวิชาไหนต้องขอตั๋วตามวิชาชีพนั้นๆ ครูฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ต้องผ่านการรับรองความรู้จากสภาวิชาชีพก่อน ครูรุ่นเก่าให้อบรม 15 ชั่วโมง ตั้งเป้าใช้จริงปี 2557 เชื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนได้

          ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 9 มาตรฐาน ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์มี 10 มาตรฐาน โดยจะเพิ่มมาตรฐานวิชาชีพเข้าไปอีก 1 มาตรฐานในทุกกลุ่ม โดยเพิ่มมาตรฐานความรู้ในวิชาที่ครูจะต้องสอน หากเป็นครูระดับปฐมวัยจะเพิ่มมาตรฐานความรู้ที่เน้นจิตวิทยาสำหรับเด็ก การดูแลช่วยเหลือเด็ก การพัฒนาเด็กได้อย่างสมวัย ครูระดับประถมจะเพิ่มความรู้และเทคนิควิธีในกลุ่มสาระที่ครูต้องสอนในระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมจะเพิ่มความรู้เนื้อหาวิชาที่ครูจะไปสอน หากสอนวิชา เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ก็จะต้องมีความรู้ในวิชาเหล่านี้ จะต้องเพิ่มเข้าไปในมาตรฐานความรู้วิชาชีพ

          ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูแล้วการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งแต่เดิมครูมีใบอนุญาตใบเดียวสอนได้ทั้งระดับปฐมวัย ประถม และมัธยมหรือจะสอนวิชาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ก็ได้ แต่ต่อไปการออกใบอนุญาตจะเปลี่ยนไปโดยจะแยกออกเป็นใบอนุญาต ครูปฐมวัย ครูประถม ครูมัธยม โดยใบอนุญาตครูระดับ ม.ปลาย จะแบ่งออกเป็นใบอนุญาตครูสอนวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ส่วนครูอาชีวศึกษาจะแยกออกเป็นใบอนุญาตครูผู้สอนตามสาขาวิชา เช่น วิชาช่าง เกษตร บริหาร เมื่อสถาบันผลิตครูไปปรับปรุงการสอนครูให้ได้ตามมาตรฐานแล้วคุรุสภาก็จะรับรองหลักสูตรของสถาบันผลิตครู แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ใบอนุญาตแก่บัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตร

          ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่จะต้องมาสอบข้อสอบของคุรุสภาโดยเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ที่เรียนหลักสูตรคุรุศาสตร์ หรือหลักสูตร 5 ปีมาสอบ เช่น เรียนเป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์ก็ต้องมาสอบขอใบอนุญาตครูสอนวิชาฟิสิกส์ หากจะสอบขอใบอนุญาตวิชาอื่น เช่น เคมีก็ต้องไปอบรมเพิ่มเติมตามเกณฑ์คุรุสภาแล้วนำหลักฐานการอบรมมายื่นขอสอบ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ยกเครื่องใบประกอบวิชาชีพครู โพสต์เมื่อ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 09:50:13 1,149 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ยกเครื่องใบประกอบวิชาชีพครู ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP