x close

รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 60


รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 60

          รับตรง 60 ม.ราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการเรียนดีและความสามารถพิเศษ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พร้อมข้อมูลคณะที่เปิดรับสมัคร


          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการเรียนดีและความสามารถพิเศษ โดยระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          กำหนดการรับสมัครโควตารับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 60

          - เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2559 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rmu.ac.th พร้อมพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุในใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

          - วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.rmu.ac.th หรือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

          - วันที่ 23 ธันวาคม 2559 สอบคัดเลือก ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ให้ผู้สมัครนำใบสมัครที่ชำระเงิน, บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตัวในวันสอบด้วย)

          สอบภาคเช้า เวลา 09.00-11.30 น.
          สอบภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.


          - วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

          - วันที่ 6 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

          - วันที่ 9 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

          - วันที่ 11-18 มกราคม 2560 ชำระเงินยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

          - วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ารายงานตัว พร้อมส่งหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุ

          - วันที่ 5-8 มิถุนายน 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

          - วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560


         
คณะที่เปิดรับสมัคร

         รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 60
รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 60
รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 60
รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 60
รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 60
รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 60
รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 60


ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย
 
ภาพและข้อมูลจาก ระบบรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, เฟซบุ๊ก RMU

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 60 อัปเดตล่าสุด 19 ตุลาคม 2559 เวลา 17:30:54 58,112 อ่าน
TOP